Kompetensutveckling för erfarna kontaktsjuksköterskor

Den 17-18 april bjuder vi in erfarna kontaktsjuksköterskor med egen patientmottagning till kompetensutveckling inom prostatacancer. Kursen hålls i Stockholm under två heldagar. 

Bästa kontaktsjuksköterska

På Prostatacancerförbundet vill vi lyfta fram och hedra det ovärderliga arbete ni utför som en av prostatapatientens viktigaste personer. Ditt engagemang och dina expertkunskaper har en djupgående inverkan på människors liv, och vi är djupt tacksamma för din dedikation.

För att stödja och inspirera din yrkesgrupp erbjuder vi nu en fortbildning med fördjupning i viktiga områden för erfarna kontaktsjuksköterskor inom prostatacancervård.

Vi vänder oss till dig som är kontaktsjuksköterska på urolog- eller uroonkologisk mottagning och har minst 5 års erfarenhet av egna patientmottagningar.

Kursinnehållet är framtaget i samarbete med kontaktsjuksköterskor som liksom du har lång erfarenhet av yrket. Här varvas nya kunskaper och insikter från intressanta föreläsare med erfarenheter, mycket tid för dialog och utbyte med kollegor runt om i landet. Det övergripande målet är att de som genomgår utbildningen ska känna sig reellt uppdaterade i sitt arbete och yrkesroll. Detta initiativ representerar en del i en betydelsefull satsning på din yrkesgrupp och vår förhoppning är att få göra den tillsammans med dig.

Under de två utbildningsdagarna berör vi:

• Nya Onkologiska behandlingar/läkemedel
Föreläsare: Karin Holmsten. Överläkare, Med. dr, uro-onkolog, S:t Görans sjukhus.

• Nytt i vårdprogrammet
Föreläsare: Johan Stranne. Adjungerad Professor i urologi med inriktning prostatacancerkirurgi och ordförande i Nationella vårdprogramgruppen för prostatacancer.

• Vi jobbar olika
Föreläsare: Kontaktsjuksköterskorna Anna Ekequist, Carina Mårtensson och Malin Jannesson berättar hur de arbetar utifrån sina organisationer och förutsättningar. Följt av erfarenhetsutbyte i mindre grupper om vad som är det viktigaste i rollen och hur vi uppnår det i våra organisationer?

• Det önskvärda mötet, för patient och kontaktsjuksköterska
Filosofen och patienten Gunnar Åsberg gestaltar några prostatacancerpatienters upplevelser av mötet med sjukdomen, vården och tanken kring det önskvärda mötet. Samtal i mindre grupper om det önskvärda mötet, vad vill ni göra och vad gör ni i er roll?

• Motiverande samtal (MI) i vardagsarbetet
Föreläsare: Christina Näsholm Symposium. Möjligheterna med MI, både som förhållningsätt och samtalsteknik. En föreläsning i dialogform med möjlighet att öva och träna det noggranna lyssnandet och MI´s samtalsfärdigheter som kan användas både i mycket korta och längre samtal. Fokus på att informera, förmedla, skapa samarbete och ”få med” patienten.

• Genetik och ärftlighet
Föreläsare: Ekaterina Kuchinskaya, överläkare Klinisk genetik vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Kurstillfället

Utbildningen varar i två dagar med övernattning och middag på Freys hotell. Föreläsningarna hålls i tillhörande konferensanläggning med centralt läge i Stockholm. Närhet till både Arlanda Express och Stockholm Central gör det enkelt att ta sig till och från oavsett hur du väljer att resa. Vi börjar onsdag 17 april klockan 08.30 och vi avslutar 15.30 dagen därpå, torsdag 18 april.

Kurskostnad

Prostatacancerförbundet står för kostnaderna för ditt deltagande, inklusive resa, boende, mat och konferensdagar. Vi hoppas att du och din arbetsgivare vill bidra med din tid. Eftersom det kan vara svårt för vissa att resa långväga erbjuder vi möjligheten att anlända till Stockholm kvällen före utbildningen.

Kursanmälan

Anmälan har nu stängt.
Motsvarande utbildning planeras till 2025 men datum är ännu inte bestämt. 

Kursanmälan är bindande. Kursen kan ta emot 25 deltagare och behöver minst 15 deltagare för att kunna starta. Vid fler än 25 anmälningar prioriteras en fördelning över landet och i sista hand lottning. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få deltagare och kontaktar er då omgående.

Frågor gällande kursen:

Förbundsstrateg Lars Tomasson. 070-828 17 75, lars@prostatacancerforbundet.se.

Ladda ner inbjudan här.

Senast uppdaterad 07 mars 2024