Forskning

Tack vare generösa gåvor till Prostatacancerfonden kan vi fortsätta finansiera svensk prostatacancerforskning. Vi stödjer främst forskning kring tidig och säker diagnostik samt mer effektiva och skonsamma behandlingsmetoder.

Vi stödjer forskning som kommer patienten nära

Hittills i år har det beslutats om utdelning om 4,13 miljoner kronor till svensk prostatacancerforskning från Prostatacancerfonden, pengar som kommer att delas ut i ansökningsperioder under året. Forskare och vårdpersonal över hela landet har under året möjlighet att ansöka om anslag och Prostatacancerförbundets forskningsråd beslutar vilka ansökningar som ska få anslag. Forskningsfältet inom prostatacancer rör såväl psykosociala som rent medicinska aspekter av sjukdomen. Det kan exempelvis handla om nya behandlingsmetoder och reducerade bieffekter av behandling eller om hur man kan förbättra patienternas fysiska och psykiska hälsa.

Sök forskningsanslag

Ansök om forskningsmedel för år 2020 senast den 15 november 2019.

Kontakt vid frågor gällande forskning

Calle Waller, ordf. Prostatacancerförbundets forskningsråd
Tel: 070-552 73 15
E-post: calle.waller@partnershipforeurope.se