Forskning

Tack vare generösa gåvor till Prostatacancerfonden kan vi fortsätta finansiera svensk prostatacancerforskning. Vi stödjer främst forskning och utveckling kring tidig och säker diagnostik samt mer effektiva och skonsamma behandlingsmetoder.

Prostatacancerfonden har de senaste åren delat ut över 100 miljoner kronor i medel till svenska forsknings- och utvecklingsprojekt inom prostatacancerområdet. Forskare och vårdpersonal över hela landet har under året möjlighet att ansöka om anslag och Prostatacancerförbundets forskningsråd, med expertis från urologi, onkologi och rehabilitering granskar projekten. Därefter beslutar Prostatacancerförbundets styrelse vilka projekt som ska tilldelas medel. Forskningsfältet inom prostatacancer rör såväl psykosociala som rent medicinska aspekter av sjukdomen. Det kan exempelvis handla om nya behandlingsmetoder och reducerade bieffekter av behandling eller om hur man kan förbättra patienternas fysiska och psykiska hälsa.

Sök forskningsanslag

Ansök om forskningsmedel för år 2025 senast den 15 november 2024.

Kontakt vid frågor gällande forskning

Magnus Klang, ordförande i forskningsrådet
Tel: 070-659 12 75
E-post: magnus@prostatacancerforbundet.se

Olov Berggren, generalsekreterare
Tel: 070-720 86 93
E-post: olov@prostatacancerforbundet.se

Tiina Hallberg, handläggare
Tel: 08-655 44 39
E-post: tiina@prostatacancerforbundet.se

Senast uppdaterad 29 april 2024