Öppet möte - Västervik

Pcf i Kalmar län

Starttid: tisdag 18 apr 2023, kl 18:00
Plats:

Restaurang Blåklinten, Västerviks sjukhus

Överläkare Thomas Eriksson, Västerviks sjukhus, föreläser om: ”35 år i urologins tjänst”.

Efter föreläsningen ges möjlighet till frågor. Vi bjuder på kaffe om Du anmäler Dig senast 14 april till: Gunnar Brage, tel. 070-533 13 42 eller Urban tel. 070-339 43 34.

Alla intresserade är välkomna!

Senast uppdaterad 13 mars 2023

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter