2016

Årsmöte 2016


Årsmöte 2016: Ronny Lindén, i mitten, avtackar avgående styrelseledamöterna
Thomas Olsson, till vänster, och Åke Amurén, till höger.


Föreläsarna vid årsmötet 2016: Edvard Lekås och Birger Påhlsson.

 

Föreläsning 2016-04-21


Från föreläsningen i Ljungby 21 april 2016: Jonas Richthoff.

 Utbildning av stödpersoner 2016


Träff för stödpersoner 2016: Marta Olsson, överläkare, Onkologkliniken, Växjö.


Träff för stödpersoner 2016: Carina Dagemalm Jägervall, sexualrådgivare,
Kirurgmottagningen, Växjö.


Träff för stödpersoner 2016: Tankfulla gubbar.

Senast uppdaterad 24 juli 2020