2012

Föreläsning 2012-11-26


Urolog Maria Lander, Karlstad, föreläste den 26 november 2012 i Växjö Konserthus
om "Hur ser vården ut idag för prostatacancerpatienterna?". 90 besökare.

Föreläsning 2012-10-18


Överläkare Bengt Johansson, Universitetssjukhuset i Örebro, föreläste den
18 oktober 2012 i Ulriksbergskyrkan om "Bröstcancer och prostatacancer -
likheter och olikheter" .


Bengt Johansson, Örebro.


Orförande Bengt Gröön inledde kvällens informationsträff.
Intresserade åhörare i Ulriksbergskyrkan.

Jubileumsgåva 2012-10-03


Brita Warnander Hult, föreningen Victoria och Bernt Gröön, ProLiv Kronoberg,
är nöjda efter att ha tagit emot 20 000 kronor vardera.


Inramningen kunde inte varit bättre med med en stämningsfull domkyrka
och hundratals änglar som svävade över publiken.


Visst märktes det att det var en sångsugen Sanna Nielsen som underhöll i
Växjö domkyrka.


Efter konserten fick alla som ville träffa Sanna för att få en autograf eller för att
köpa en CD som gynnade cancervården med ytterligare 20 kronor.

Stipendieutdelning 2012


Stipendieutdelning 2012: Fr.v. Erica Andersson, Heléne Köhler, Lisa Ljuslin,
Jessica Karlsson och Henrik Mårald. Jeanette Stjärnblom saknas.


Stipendieutdelning 2012: Fr.v. Bernt Gröön, Lisa Ljuslin, Heléne Köhler, Erica
Andersson, Mihajl Seke, Henrik Mårald, Curt Ihlström, Ingalil Amurén och
Madeleine Hjertqvist.


Stipendieutdelning 2012: Fr.v. Göran Carlstedt, Åke Amurén, Bengt Martinsson,
Hasse Lorentzson, Kent Bergsjö, Jessica Karlsson, Bernt Gröön, Lisa Ljuslin,
Heléne Köhler, Erica Andersson, Mihajl Seke, Curt Ihlström, Ingalill Amurén och
Madeleine Hjertqvist.

 

Glasrikets GK stöttar ProLiv.
Glasrikets Golfklubbs ordförande Carl-Gustaf Lindh överlämnade vid en ceremoni
på klubben den 31 maj en gåva till ProLiv Kronoberg.
I samband med överlämnandet tackade Lindh herrarnas seniorer som under
året genom tävlingar och andra arrangemang fått ihop tjugotvåtusen femhundra
kronor, som överlämnades till ProLivs ordförande Bernt Gröön. Speciellt tack fick
seniorernas trivselkommitté som administrerat arbetet.
Bert Gröön uttryckte sin och ProLivs tacksamhet för gåvan, som kommer att
användas till kompetensutveckling för personal som inom landstinget arbetare
med både förebyggande arbete och vård av prostatacancerpatienter. Gröön
konstaterade att i och med årets gåva så har Glasrikets GK under en treårsperiod
överlämnat över sextiofemtusen kronor, vilket bidragit mycket till organisationens
verksamhet till förebyggande arbete mot prostatacancer och bättre vård av patienter
inom Landstinget Kronoberg. Gröön uttryckte också en förhoppning om att klubben
kommer att fortsätta med denna verksamhet.Glasrikets GK stöttar ProLiv. C.-G. Lindh, till höger, överlämnar gåvan till

Bernt Gröön.

 Föreläsning 2012-05-23


ProLiv Kronobergs föreläsning i Ljungby 23 maj 2012: Sexualrådgivare
Carina Danemalm Jägervall föreläser om "När sexuallivet förändras efter
kirurgisk behandling av prostatacancer".


ProLiv Kronobergs föreläsning i Ljungby 23 maj 2012: Intresserade åhörare.

Stödpersonutbildning 2012


Stödpersonsutbildningen 2012: Henrik Mårald, onkologkliniken,
föreläser om hormonbehandling. Fr.h. Åke Amurén, Kaj Boberg,
Lars Ove Karlsson och Rune Liljenrud.


Stödpersonsutbildningen 2012: Fr.v. Rune Liljenrud, Leif Dellmo, Åke Hedin,
Anders Norlin, Eine Iveslätt och Curt Ihlström.


Stödpersonsutbildningen 2012: Fr.v. Åke Amurén, Kaj Boberg, Lars Ove Karlsson
och Rune Liljenrud.


Stödpersonsutbildningen 2012: Nya stödpersoner: Lars Ove Karlsson och
Thomas Olsson.

 Årsmöte 2012


Föreläsare vid årsmötet 2012: Överläkare Olle Bergström, medicinkliniken,
Centrallasarettet i Växjö. 


Årsmöte 2012: Mötesordförande Bernt Gröön (till höger) samt sekreterare Leif
Dellmo.
Årsmöte 2012.

Världscancerdagen 2012-02-04


Världscancerdagen 2012-02-04: Verksamhetsledare Göran Carlstedt,
Onkologkliniken, föreläste om den framtida cancervården i Kronobergs län.
(Bilden kommer från Cancerstiftelsen i Kronobergs län.)


Världscancerdagen 2012: Ann-Margreth Hotaling och Jenny Johansson,
Barnkliniken, informerade om vård och möten ur ett barnonkologiskt
perspektiv. (Bilden kommer från Cancerstiftelsen i Kronobergs län.)


Världscancerdagen 2012: Domkyrkokomminister Leif Adolfsson framförde dikter
och tankar. (Bilden kommer från Cancerstiftelsen i Kronobergs län.)


Världscancerdagen 2012: Gymnasieeleverna Moa Olsson och Mathilda Svensson
svarade för sång och Allan Rogers ackompanjerade på flygel. (Bilden kommer
från Cancerstiftelsen i Kronobergs län.)


Världscancerdagen 2012: Brita Warnander Hult, Bröstcancerföreningens ordförande,
tackar de medverkande. (Bilden kommer från Cancerstiftelsen i Kronobergs län.)

Senast uppdaterad 24 juli 2020