Forskning

Forskning och utveckling

inom kirurgkliniken på Centrallasarettet i Växjö

Carina Danemalm Jägervall, Sexualrådgivare

Carina är intresserad av att lyfta fram olika sexuella förändringar som förekommer vid behandling av prostatacancer. Hon har gjort en forskningsstudie där hon intervjuat män kring deras upplevelser av sexuell förändringar vid radikal prostatektomi,”Orgasmen förändras negativt men uteblivet ejakulat ingen stor förlust”. En liknande studie är gjord där hon intervjuat homosexuella män kring deras upplevelse i relation till den kontext de lever i. Studien ”Gay men´s experiences of sexual changes after prostate cancet treatment – A Swedish qualitative study” finns i väntan på publicering.

Carina är projektledare för projektet ”Träna tillsammans” som drivs tillsammans med Joakim Örtegren och Helena Eriksson. Ett projekt där en grupp män med hormonbehandling (GnRh-injektion) erbjuds fysisk träning tillsammans med sin partner. Syftet är att uppmärksamma en del av de biverkningar som hormonbehandlingen medför och där fysisk aktivitet har stor betydelse. Projektet kommer att utvärderas och vara forskningsförberedande.

Under 2018-2019 kommer hon medverka i en studie, ”Mannens och parets upplevelse av sexuell hälsa, stöd och uppföljning av sexuell hälsa efter radikal prostatektomi”, som drivs av forskare via Linnéuniversitetet.

Carina planerar att skriva en bok om hur prostatacancer och dess behandlingar påverkar sexuallivet och vad man kan göra åt det. Boken vänder sig till män och deras partner. Medförfattare är docent Ola Bratt.  Preliminär utgivning är  juni 2019 och  ges ut via Prostatacancerförbundet

 

Överläkare och Urolog Joakim Örtegren

  • Prospektiv randomiserad studie mellan side-fire och end-fire vid första re-biopsi för utredning av PSA-stegring.
  • SPCG-15: Skandinavisk studie prospektivt randomiserad mellan operation med lymfkörtelutrymning samt strålbehandling vid botande behandling av lokalt avancerad prostatacancer.
  • Randomiserad studie för utvärdera e-hjälpmedel som stöd vid behandling av prostatacancer. (e-PATH)

Senast uppdaterad 26 mars 2021