Styrelse

Styrelsen för ProLiv Kronoberg

Efter årsmötet den 22 juni 2021 och efterföljande konstituerande styrelsemöte den har styrelsen följande sammansättning:



Hans Ador

Ordförande

070-604 35 51

Skicka E-post

Sten Winquist

Vice ordförande

070-892 44 07

Skicka E-post

Maud Kristiansson

Sekreterare och Ansvarig för närståendegruppen

070-6688109

Skicka E-post

Curt Ihlström

Ansvarig för samtalsgruppen


Carin Högstedt

Ledamot


Johan Lundvik

Informationsmateriel

070-645 38 97

Skicka E-post

Kenth Bohlander

Biträdande kassör och Webbansvarig

070-656 77 00

Skicka E-post

Ronny Lindén

Kassör


Christer Ihregren

Medlemsregisteransvarig

073- 319 00 40

Skicka E-post

Krister Bengtsson

Adjungerad

070-626 94 47

Skicka E-post

Christina Ross-Nyberg

Adjungerad


Heléne Köhler

Adjungerad