Förtroendeuppdrag


MedlemsregisteransvarigChrister Ihregren
073-319 00 40
kac@ihregren.se

Webbansvariga

Kenth Bohlander 
070-656 77 00
kenth.bohlander@gmail.com
och
Sten Winquist
070-892 44 07
sten.winquist@gmail.com

ValberedningHans Ador, sammankallande
070-604 35 51
hans.ador@hotmail.com

RevisorerOlle Termén och Mats Högström.
Ersättare: Håkan Karlström

Ledare för samtalsgruppen Curt Ihlström, tel. 0477-150 80,
mobiltel. 070-370 28 10
E-post fam.ihlstrom@gmail.com

Ledare för närståendegruppenMaud Kristensson tel 070-668 81 09
E-post: maroch2010@hotmail.com

Senast uppdaterad 01 april 2021