Länkar

Sjukdomen Prostatacancer

 Sjukvårdsupplysningen ägs gemensamt av Sveriges landsting och regioner. Sidan innehåller information om olika cancersjukdomar, läkemedel och behandlingar. Texterna är skrivna av sjukvårdspersonal.


Cancerfondens hemsida och innehåller information om olika cancersjukdomar. Det finns även möjlighet för såväl personer med en cancersjukdom som deras anhöriga att ställa frågor och diskutera.


AstraZeneca Sveriges hemsida om bröst- och prostatacancer.


Här kan du få statistikinformation om bl.a. prostatacancer, beställa broschyrer om Nationella riktlinjer för prostatacancer och om


Du som lever med cancer, som drabbad eller anhörig, får ta del av erfarenheter och kunskap som vi hoppas ska ge både stöd, tips och råd. Podden spelas in på Akademiska sjukhuset i Uppsala.


Senast uppdaterad 24 juli 2020