Litteratur

Några titlar som behandlar prostatacancer på ett lättillgängligt sätt. Det finns en uppsjö av litteratur i ämnet för den som vill veta mera.

• "Den ofrivillige resenären", utgiven av Region Halland och SKL. Finns att läsa på nätet – www.cancerresan.se – eller att beställa hos Cancerfonden.

• Abrahamsson, Per-Anders: Prostatacancer – information för patienter och anhöriga, AstraZeneca Sverige. Södertälje 2006.

• Adami, Hans-Olof m.fl.: Prostatacancer. Karolinska Institutet University Press 2006.

• Andersson, Lasse: Under bältet på en karl – en bok om prostatacancer och samlevnadsproblem. 2005.

• Björkstén, Ingmar: Tur i otur – på offensiven mot prostatacancer. Prisma, Stockholm 2006.

• Feldt, Kjell-Olof & von Otter, Birgitta: I cancerns skugga. Eklids, Stockholm 2003.

• Korda, Michael: Oss män emellan – att överleva prostatacancer. Wahlström & Widstrand, Stockholm 1998.

• Nilsson, Sten och Levi, Lennart: Prostatacancer – råd, rön och möjligheter. Radiumhemmets forsknings-fonder, Stockholm 2012. Broschyren kan beställas på
www.prostatacancerforbundet.se

• Olofsson, Gösta: Göstas dagbok i väntan på döden. Vulkan 2012. (Kan beställas hos AdLibris och Bokus.)

• Pärletun, Lars-Göran: Ditt PSA är för högt – mitt möte med prostatacancer. Viamos 2006.

• Socialstyrelsen: Om PSA-prov – för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede – för och nackdelar. 2010.

• Thuresson, Birger: Dagar av dimma, dagar av sol – när livet skakas om av en cancerdiagnos. 2009.

Senast uppdaterad 24 juli 2020