"Den Blå Boken" - Bra Att Veta Om ProstataCancer

Den Blå Boken är en ny bok och mycket Informativ. Vi rekommenderar den starkt. Du kan ta del av innehållet via den sökbara Kunskapsbanken.

www.prostatacancer.se

PCF Fluid 9 (3)

Kunskapsbank om prostatacancer

Fördjupa dina kunskaper om sjukdomen och ställ frågor på prostatacancer.se.
Där kan du läsa om sjukdomen och ställa frågor till en chatbot som är inläst på Nationella vårdprogrammet för prostatacancer, EAU:s riktlinjer och boken "Bra att veta om prostatacancer".

Senast uppdaterad 04 mars 2024

Fler nyheter


Alla nyheter