Om oss

Föreningens ändamål:
Föreningen verkar utifrån ett patient- och närståendeperspektiv och har följande uppgifter:

  • Stödja prostatacancerdrabbade män och deras närstående.
  • Sprida kunskap om sjukdomen och dess diagnos- och behandlingsmetoder. 
  • Följa och bevaka utvecklingen inom prostatacancerområdet samt informera om detta.
  • Verka för upplysning till myndigheter, institutioner och allmänhet om patienters erfarenheter av vården med syfte att utveckla och förbättra den.
  • Verka för att lokalt samarbete etableras med medicinsk sakkunskap.
  • Stödja bildandet av närstående- och anhöriggrupper och deras verksamhet.
  • Sträva efter att öppenheten kring prostatacancer förbättras.
  • Främja medicinsk och annan forskning samt personalutveckling inom området.


Besök också Prostatacancerförbundets hemsida för mer information

Senast uppdaterad 01 mars 2021

Nyheter från förbundet