Stöd och Rådgivning

Det finns olika former av stöd för dig som drabbats av prostatacancer eller som är närstående till någon som fått sjukdomen. På ProstataCancerförbundets sida har vi samlat tips på länkar till webbsidor som innehåller information om olika former av stöd. Här hittar du sidan

Patientföreningar och närståendegrupper

I Prostatacancerförbundets patientföreningar kan du få kontakt med andra som haft eller har prostatacancer för stöd i olika frågor. Du kan också få kontakt med andra närstående till personer med prostatacancer för att få stöd i olika frågor. En del föreningar har även samtalsgrupper för sina medlemmar där man kan delge varandra erfarenheter och kunskap. Skulle de inte ha någon samtalsgrupp så kan du ta initiativ till att starta en själv. Prata då med de i föreningen där du bor. Här hittar du din närmaste patientförening.

Hopp Trots Allt

Hopp Trots Allt - en webbplats om bästa möjliga liv trots prostatacancer. Vi är en grupp som fått samma diagnos som du och vi har samlat våra erfarenheter på hemsidan Hopp Trots Allt. Webbplatsen är tänkt att fungera som inspiration, råd och budskapet är att du bör komma igång med din träning redan innan behandlingen inleds och inte minst träna efter avslutad behandling. Här hittar du webbplatsen.

Proliv Kronoberg har gjort några intervjuer som du kan ta del av här:

Intervjuer med Överläkare och Urolog Joakim Örtegren och Carina Danemalm Jägervall, Sexualrådgivare

Senast uppdaterad 22 oktober 2021