Gåva

En gåva till ProLiv Kronoberg – stor eller liten – visar omtanke och uppskattas alltid. Visar att Du eller någon Dig närstående, som föreslagit oss som gåvomottagare, uppskattar vårt arbete för att stödja
de män som drabbats av prostatacancer – vår vanligaste cancersjukdom.

Gör så här

Betala till vårt bankgiro 5676-8153. Ange vad gåvan gäller. Är det någon som jubilerar eller är det en minnesgåva eller ”bara” en vanlig gåva. Vem/vilka som är gåvogivare skall alltid anges =  namnen.

Minnesgåva

Ange följande: ”Minnesgåva”, den avlidnes namn, begravningsbyrå och datum för begravningen.

Vi skickar därefter över ett tack (minnesbrev) till begravningsbyrån med angivande av namnen på gåvogivaren/na varefter detta vanligtvis läses upp vid minnesstunden.

 Om du skänker minnesgåva efter begravningen – ange till vilken adress vi skall skicka minnesbrevet.

Gratulationer

Skriv vad gåvan avser, vem som ska ha gratulationerna (namn och adress) och ev. hälsning.

Gåva

Gåva utan särskilt tillfälle – skriv ”Gåva till ProLiv Kronoberg”.

Senast uppdaterad 23 mars 2021