10-års Jubileum

Den 2 november 2016 firade vi våra första tio år med föredrag och måltid på Konserthuset i Växjö. 154 medlemmar inkl. närstående hade hörsammat inbjudan och det blev en kväll med god stämning och fin gemenskap. Programmet började med att ordförande Ronny Lindén hälsade alla välkomna. Speciellt välkomnades Helene Köhler, sjuksköterska, på Strålningsenheten Växjö, som varit med sedan starten. Även vår hedersledamot Leif Dellmo uppmärksammades liksom kvällens föredragshållare Calle Waller från Prostatacancer-förbundet.

Andra gäster som nämndes var bland andra kontaktsjuk-sköterskorna Christina Ross-Nyberg och Birgitta Roshäll. Från BCF Viktoria hälsades deras ordförande Carina A Olsson välkommen.

Calle Waller, bland annat ordförande i Prostatacancer-förbundets forskningsråd, höll ett föredrag som hade rubriken ”Världens bästa prostatacancer-vård – hur når vi dit?”. Föredraget kan du studera på denna här.

Därefter gjorde Leif Dellmo och Ronny Lindén en tillbakablick över ProLiv Kronobergs 10 år. Denna kan du ta del av här.

Kvällen avslutades med måltid och gemenskap och många visade sin tacksamhet över kvällen genom frikostiga ”slantar” i vår insamlingsspann.

Bilder från jubiléet.

 
ProLiv Kronoberg 10 år: Ordförande Ronny Lindén hälsade välkommen.


Carina A Olsson från Bröstcancerföreningen Viktoria uppvaktade ProLiv
Kronoberg.


Helene Köhler, sjuksköterska på Strålningsenheten i Växjö, har varit med
sedan starten och uppvaktades.

 
Calle Waller från Prostatacancerförbundet  höll föredrag.


Hedersledamoten Leif Dellmo uppmärksammades   av bland andra Helene
Köhler...


.. och fick blommor av föreningen som tack för sin  insats under 10 år.


154 deltagare, inklusive respektive, deltog i jubileet.


Jubileet genomfördes i Växjö Konserthus.

Senast uppdaterad 24 juli 2020