Stödpersoner

Ta gärna kontakt med oss stödpersoner för information om bl.a. våra erfarenheter av genomgångna behandlingar och ev. biverkningar av dessa. Vi har tystnadsplikt.

PDF för utskrift

Curt Ihlström f. 1939, tel.070-370 28 10
Opererad 2008.

Lars Ove Karlsson f. 1943, tel. 0472-741 00.
Robotassisterad operation 2012.

Maud Kristiansson tel. 070-668 81 09
Anhörig

Rolf Kristiansson f. 1944, tel. 0720-232425
Robotassisterad operation 2014.

Lars-Håkan Johansson f. 1950 tel. 070-414 01 13
Strålbehandlad 2018.

Peter Görtz f. 1955 tel. 070-633 43 34
Strål- och hormonbehandlad 2019.

Sten Winquist f. 1953 tel. 070-892 44 07
Robotassisterad operation 2018.

Christer Ihregren f. 1951 tel. 073-319 00 40
Robotassisterad operation 2014.

Uppdaterad 2021-03-26

Stödpersonerna får motta många samtal från män som drabbats av prostatacancer, men också från deras anhöriga. Vår bedömning är att verksamheten är mycket uppskattad av såväl män, anhöriga som sjukvården.

PDF för utskrift


Senast uppdaterad 26 mars 2021