Stödpersoner

Ta gärna kontakt med oss stödpersoner för information om bl.a. våra erfarenheter av genomgångna behandlingar och ev. biverkningar av dessa. Vi har tystnadsplikt.

PDF för utskrift

Curt Ihlström f. 1939,  tel.070-370 28 10
Opererad 2008.

Rolf Kristiansson f. 1944, tel. 0720-232425
Robotassisterad operation 2014.

Maud Kristiansson tel. 070-668 81 09
Anhörig

Lars-Håkan Johansson f. 1950 tel. 070-414 01 13
Strålbehandlad 2018.

Peter Görtz f. 1955 tel. 070-633 43 34
Strål- och hormonbehandlad 2019.

Sten Winquist f. 1953 tel. 070-892 44 07
Robotassisterad operation 2018.

 

Uppdaterad 2021-10-15

Stödpersonerna får motta många samtal från män som drabbats av prostatacancer, men också från deras anhöriga. Vår bedömning är att verksamheten är mycket uppskattad av såväl män, anhöriga som sjukvården.

PDF för utskrift

Senast uppdaterad 17 oktober 2021