Föreningens historia

Föreningen bildades med en interimsstyrelse den 4 oktober 2005

Cancerstiftelsen i Kronobergs län anordnade den 28 april 2005 i Växjö ett informationsmöte om prostatacancer. Ett 40-tal åhörare deltog. Medverkande var Kurt Johansson (ordförande i Cancerstiftelsen), Bernt Gröön (tidigare ordförande i Cancerstiftelsen), överläkare och urolog Gunnar Hagberg och Lars-Olof Strandberg (ordförande i nuvarande Prostatacancerförbundet). Vid mötet framställdes önskemål om att en patientförening för män med prostatacancer borde bildas i Kronobergs län. Intresserade att delta i arbetet med att starta en förening ombads att vid mötet lämna sina personuppgifter.

Den 4 oktober samma år träffades Kurt Johansson, Bernt Gröön, Göran Fransson, Gillis Petersson, Sven Johansson, Ove Wiebert, Leif Dellmo och ytterligare några personer för att sondera förutsättningarna för att bilda en patientförening. Man beslutade att anordna ett nytt möte den 31 oktober på IOGT-NTO-lokalen i Växjö. Vid mötet utsågs en interimsstyrelse med Bernt Gröön, ordförande, Leif Dellmo, sekreterare och Åke Hedin, kassör. Övriga ledamöter var Kurt Johansson, Sven Johansson, Gillis Petersson, Gunnar Hagberg och Helene Köhler. Terapispecialisterna Lars-Göran Almeby och Ulla Klinga, Astra Zeneca, deltog också i sammanträdet. Föreningen antog namnet ProLiv Kronoberg – patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län.

Under resten av året sammanträdde interimsstyrelsen den 21 november och 5 december. Vid det förstnämnda sammanträdet antogs förslag till föreningsstadgar.

Interimsstyrelsen erhöll i december dels en gåva av Cancerstiftelsen i Kronobergs län på 20.000 kronor som ett bidrag till föreningens verksamhet, dels ett startbidrag på 10.000 kronor från Prostatacancerförbundet.

Under perioden fram till föreningsbildandet den 25 april 2006 sammanträdde interimsstyrelsen den 23 januari, 6 mars och 20 april. Vid dessa möten behandlades bl.a. planerings- och ekonomifrågor, utbildning av stöd- och kontaktpersoner, marknadsföringsfrågor m.m.

Formellt bildades föreningen vid det första årsmötet den 25 april 2006.

 
ProLiv Kronobergs första styrelse, vald den 25 april 2006: Fr. vänster Göran
Fransson, Thomas Lindström, Börje Rundqvist, Bernt Gröön, Leif Dellmo, Ulf
Holmquist och Sven Johansson. Åke Hedin och Ove Nilsson saknas på bilden.


Bild från föreningsbildandet 25 april 2006: Bernt Gröön, f.d. finansminister
Kjell-Olof Feldt och Lars-Olof Strandberg (Prostatacancerförbundets
dåvarande chef).


Bild från föreningsbildandet 25 april 2006: Fr. vänster Kurt Johansson,
Cancerstiftelsens ordförande, f.d. finansminister Kjell-Olof Feldt och
Lars-Olof Strandberg (Prostatacancerförbundets dåvarande chef).

Senast uppdaterad 24 juli 2020