2008

Utbildning av stödpersoner 2008


Stödpersonsutbildningen 2008: Fr.v. Rune Nielsen, Britta Hedefalk,
Cancerfonden, Curt Ihlström, Rune Liljenrud, Ulf Boström och Bernt Gröön.


Stödpersonsutbildningen 2008: Fr.v. Åke Amurén, Ingalill Amurén, Bernt Gröön,
Rune Nielsen, Göran Fransson, Leif Dellmo och Kaj Boberg.

Senast uppdaterad 24 juli 2020