2009

Stipendieutdelning 2009


Stipendieutdelning 2009: Utdelning av ett stipendium på 20 000 kronor till
onkologkliniken i Växjö, november 2009. Verksamhetschefen Maria Albertsson,
ordförande Bernt Gröön samt Heléne Köhler.

Senast uppdaterad 24 juli 2020