2014

Föreläsning 2014-09-16


Öppen föreläsning 2014-09-16: ProLiv Kronobergs orförande Ronny Lindén
riktade
ett varmt tack till kvällen sponsor Janssen-Cilag AB:s representant
Charlotte
Wickström.


Öppen föreläsning 2014-09-16: Kvällen avslutades med att Ronny Lindén
tackade doktor Kjölhede för ett mycket uppskattat föredrag.


Öppen föreläsning 2014-09-16: Föreläsningen gästades av drygt 100 deltagare,
varav 30 damer, en mycket glädjande deltagarsiffra.

Stipendieutdelning 2014


Stipendieutdelning 2014: Från vänster Ronny Lindén, ordf. ProLiv Kronoberg,
Kerstin Holmqvist, Onkologen, Yvonne Pålsson, Med. Fysik o. Teknik samt
Christina Carling, Onkologen.


Stipendieutdelning 2014:Från vänster Ronny Lindén, ordf. ProLiv, samt Henrik
Lindqvist, Marie Karlsson och Anna Rydenborg, samtliga från avd. 33
Centrallasarettet Växjö.


Stipendieutdelning 2014: Ronny Lindén, samt Christel Woggart, kirurgkliniken,
Lasarettet, Ljungby, som tog emot Monica Johanssons och Elisabeth Svenssons
diplom, eftersom de var förhindrade att närvara. Monica och Elisabeth arbetar
på kirurgkliniken Ljungby.

Årsmöte 2014-03-10


Överläkare Martha Olsson, Centrallasarettet, föreläste om ”Prostatacancer –
nyheter inom onkologin".


95 personer besökte årsmötet och föreläsningen.

Utbildning av stödpersoner 2014


Stödpersonsutbildningen 2014: Charlotte Wickström och Rolf Christiansson.


Stödpersonsutbildningen 2014: Doktor Kjölhede föreläste på stödpersons-
utbildnngen.


Stödpersonsutbildningen 2014: Anders Norlin.


Stödpersonsutbildningen 2014: Rolf Christiansson, Ronny Lindén, Thomas
Olsson och Leif Dellmo.


Stödpersonsutbildningen 2014: Christer Ihregren, Rune Liljenrud och Åke
Amurén

Senast uppdaterad 24 juli 2020