2011

Föreläsning 2011-11-28


ProLiv Kronobergs föreläsning 2011-11-28: Överläkare Nils Svensson,
Rådgivningsteamet vid Centrallasarettet, föreläste om att leva med cancer.


ProLiv Kronobergs föreläsning 2011-11-26: Våra föreläsningar är alltid
välbesökta, 120 personer kom för att höra på Nils Svensson i Växjö Konserthus.


ProLiv Kronobergs föreläsning 2011-11-28: Överläkare Nils Svensson och
ordföranden för ProLiv Kronoberg Bernt Gröön.

Föreläsning 2011-09-26


ProLiv Kronobergs föreläsning 2011-09-26: Intresset var mycket stort, 190
personer kom till föreläsningen i Växjö Konserthus.


Pernilla Sundqvist, urolog vid Centrallasarettet i Växjö: Pernilla informerade
bl.a om nya behandlingsmetoder och ny medicin.


ProLiv Kronobergs föreläsning 2011-09-26: Pernilla Sundqvist och ordföranden
för ProLiv Kronoberg Bernt Gröön.


ProLiv Kronobergs föreläsning 2011-09-26: Uppskattad information,
bl.a. om behandlingsmöjligheter.

Stipendieutdelning 2011


Stipendieutdelning 2011: Fr.v. Heléne Köhler, Linda Nilsson, Carina Danemalm-
Jägervall, Mihalj Seke, Lena Myrskog, Curt Ihlström, Leif Dellmo och Bernt Gröön.


Stipendieutdelning 2011: Fr.v. Mihalj Seke, Lena Myrskog, Curt Ihlström, Leif
Dellmo, Bernt Gröön, Christina Ross-Nyberg, Kent Bergsjö, Anders Ringius,
Camilla Andersson, Birgitta Roshäll, Bengt Johansson och Hasse Lorentzson.
(Bergsjö, Ringius, Johansson och Lorentzson från Glasrikets Golfklubb).


Stipendieutdelning 2011: Närmast och åt vänster (kan kanske formuleras bättre)
Linda Nilsson, Carina Danemalm-Jägervall, Mihalj Seke, Lena Myrskog, Curt
Ihlström, Leif Dellmo, Bernt Gröön, Christina Ross-Nyberg, Kent Bergsjö, Anders
Ringius, Camilla Andersson och Birgitta Roshäll


Stipendieutdelning 2011: Överläkare Edvard Lekås tackar för stipendierna till
medarbetarna på kirurgkliniken.

Senast uppdaterad 24 juli 2020