2010

Stipendieutdelning 2010


Stipendieutdelning 2010: Utdelning av stipendier till personal vid kirurgkliniken
i Växjö, juni 2010. Fr.v. Birgitta Roshäll, Carina Danemalm-Jägervall, Bernt
Gröön, Kent Bergsjö (Glasrikets Golfklubb), Christina Ross-Nyberg och Madeleine
Hjertqvist.


Stipendieutdelning 2010: Verksamhetschef Hilding Björkman, kirurgkliniken,
tackar föreningen för stipendierna.

Senast uppdaterad 24 juli 2020