2013

Utställning 2013-11-12


Bilder från föreningens utställning på Vida Arena vid Växjö Lakers hemmamatch
mot Brynäs den 12 november.ProLiv Kronobergs information på jumbotronen i Vida Arena. 

Föreläsning 2013-11-07


ProLiv Kronobergs ordförande Ronny Lindén inleder föreläsningen den 7

november 2013 i Ulriksbergskyrkan.


Sjukhusprästen och närståendestödjaren Anders Elfström och psykologen/
psykoterapeuten Kristiina Hallenberg Persson, båda Växjö, föreläste om
"Vad händer när man får en allvarlig cancerdiagnos?".


Åhörare 7 november.


Åhörare i Ulriksbergskyrkan.

Föreläsning 2013-09-30


Specialistläkare Henrik Kjölhede, urolog vid Centrallasarettet i Växjö, föreläste
om ”Prostatacancer – robotkirurgi och nya vårdprogram”. Drygt 100 besökare.

Stipendieutdelning 2013


Stipendieutdelning 2013: Fr.v. Antigona Krasniqi, Johanna Gustavsson,
Christina Ross-Nyberg, Birgitta Roshäll, Riitta Magnhav, Cina Sallhag,
Lena Henriksson och Anna-Karin Nilsson.


Stipendieutdelning 2013: Fr.v. Uroterapeut Christina Ross-Nyberg och
föreningens ordförande Ronny Lindén.


Stipendieutdelning 2013: Fr.v. Birgitta Roshäll, Christina Ross-Nyberg och
Helene Köhler.


Stipendieutdelning 2013: Fr.v. Leif Dellmo, Göran Carlqvist, Riitta Magnhav,
Cina Sallhag, Birgitta Roshäll, Christina Ross-Nyberg och Helene Köhler.


Stipendieutdelning 2013: Fr.v. Erica Andersson, Lena Henriksson, Christel
Woggart, Anna-Karin Nilsson, Curt Ihlström och Anna Ninov-Medin. Fr. h.
Mihalj Seke, Per Weber, Ulla Wigberth-Tholén, Johanna Gustavsson och
Antigona Krasniqi.

Stödpersonutbildning 2013


Stödpersonsutbildningen 2013: Psykolog och psykoterapeut Kristiina Hallenberg
Persson föreläste om "Prostatacancer påverkar inte bara kroppen utan även
knoppen".

Stödpersonsutbildningen 2013: Heléne Köhler,
onkologsjuksköterska,
informerade om nyheter
inom prostatacancerområdet samt om

rökavvänjning.


Stödpersonsutbildningen 2013: Främre raden: Bengt Martinsson och Bernt
Gröön. Andra raden: Åke Amurén, Ingalill Amurén, Nils Erik Johansson och
Anders Norlin. Tredje raden: Kaj Boberg och Peter Norrman.


Stödpersonsutbildningen 2013: Leif Dellmo och Magnus Holmqvist.

Stödpersonsutbildningen 2013: Ordföranden
Ronny Lindén.

Föreläsning 2013-05-14


Ordföranden Ronny Lindén hälsade välkommen
till föreläsningen den 14 maj i Tingsryd.

 
Intresserade åhörare.


Urolog Gunnar Hagberg, Växjö, föreläste
om "Aktuellt om prostatacancer".

Årsmöte 2013


Verksamhetschef Göran Carlstedt, onkologkliniken vid Centrallasarettet
föreläste om ”Utvecklingen av onkologisk behandling av prostatacancer;
hänger vi med i Kronobergs län?".


Årsmötet 2013.


Ingalill Amurén och Curt Ihlström, ledare för samtalsgruppen respektive
närståendegruppen informerar om verksamheten.


Nyvalde ordföranden Ronny Lindén presenterar sig.


Vice ordföranden Leif Dellmo avtackar Bernt Gröön som varit föreningens
ordförande sedan starten 2005.


Årsmötet har just utsett Bernt Gröön till Hedersordförande i föreningen. Leif
Dellmo överlämnar ett diplom.


Bernt Gröön överlämnar klubban till tillträdande ordföranden Ronny Lindén.

Världscancerdagen 2013-02-04


Världscancerdagen 2013-02-04: Moa Olofsson,
Mathilda Svensson och Allan Rogers svarade för
sång och musik. (Bilden kommer från
Cancerstiftelsen i Kronobergs län.)


Världscancerdagen 2013-02-04: Margareta Göthe Dalgren, Cancerstiftelsen i
Kronobergs län, hälsade välkommen. (Bilden kommer från Cancerstiftelsen i
Kronobergs län.)


Världscancerdagen 2013-02-04: Martin Söderberg,
onkolog vid Centrallasarettet, föreläste om
"Cancerbehandling förr och nu". (Bilden kommer
från Cancerstiftelsen i Kronobergs län.)


Världscancerdagen 2013-02-04: Landstingsdirektör Börje Lindqvist föreläste
om "Cancervård i Kronoberg de kommande åren". Komminister Leif Adolfsson
framförde dikter och tankar. (Bilden kommer från Cancerstiftelsen i Kronobergs län.)


Världscancerdagen 2013-02-04: Tack till de medverkande. (Bilden kommer från
Cancerstiftelsen i Kronobergs län.)

Senast uppdaterad 24 juli 2020