Rapport om prostatabiopsier

Varje år genomgår män i Sverige omkring 20 000 prostatabiopsier. Prostatacancerförbundet stöder EU:s rekommendation att transperineala biopsier ska vara huvudmetoden, något som flera länder har övergått till.

Rapport Prostatabiopsier

Syftet med Prostatacancerförbundets rapport är att visa på två olika sätt att ta prostatabiopsier (vävnadsprover). Av sammanställningen framgår att en av metoderna är klart överlägsen den andra.

Den metod som hittills dominerat medför betydligt större risk för infektioner som kan bli livshotande för männen och ta sjukvårdsresurser i anspråk.

Det andra sättet, som för närvarande endast ett fåtal kliniker i Sverige erbjuder, reducerar användningen av antibiotika och risken för infektioner till ett minimum. Denna transperineala metod för prostatabiopsier rekommenderar allt fler läkare, forskare och organisationer inom urologi.

Rapporten belyser:

  • Varför vävnadsprover behövs
  • Vilka metoder som finns för provtagning
  • Positiva effekter och negativa konsekvenser
  • Risker och kostnader

Här kan du läsa rapporten om prostatabiopsier i sin helhet.

Senast uppdaterad 04 maj 2022