Nyheter

25 februari 2021

Medlemsavgiften 2021 betalas senast 15/3

Datum för betalning av medlemsavgiften är senarelagt till den 15/3. Detta på grund av att fakturan för medlemsavgiften kommer senare än vanligt i år. Men den är på väg med posten, och borde komma någon av de närmaste dagarna.

5 februari 2021

INCA patientöversikt (IPÖ)

Hur fungerar den? Vad har jag för nytta av den? Information från Prostatacancerförbundet januari 2021

24 november 2020

Risk för ännu längre väntetider för prostatacancerpatienter i Västra Götalandsregionen!

Coronapandemin har lett till minskad diagnostisk verksamhet vid klinikerna och att färre sökt vård.   

4 november 2020

Mustaschkampen 2020 har startat!

Årets Mustaschkamp redovisar ett viktigt genombrott! År 2020 införs äntligen organiserad prostatacancertestning i flera regioner. I år arrangerar Prostatacancerförbundet Mustaschkampen för sjätte gången och i år håller en av våra viktigaste frågor på att genomföras.  

7 september 2020

ProLiv Västs enkät angående Coronapandemin

ProLiv Väst fick i juli av Prostatacancerförbundet förfrågan om vi ville medverka i en enkät angående hur prostatacancervården drabbats av Coronaepidemin. Styrelsen för ProLiv Väst bedömde att det skulle vara värdefullt att medverka i detta. Vi skickade i slutet av juli enkäten till alla huvudmedlemmar (medlemmar med diagnos) som har e-postadress, drygt 500 personer. Vi fick svar av 43 %.  

28 juni 2020

Ordförandeskifte

På årsmötet i mars 2020 valdes som vi tidigare informerat om Isaac Haséen till ny ordförande i ProLiv Väst. Tyvärr hann Isaac knappt börja sitt arbete i föreningen innan han valde att av privata skäl avsluta sitt ordförandeskap. På ett extra konstituerande styrelsemöte den 23 juni valdes därför vår vice ordförande Lennart Alsin till Tillförordnad ordförande fram till årsmötet 2021.

24 juni 2020

Information om vad pandemin inneburit för prostatacancervården i Västra Götaland

Ola Bratt och Ingela Franck Lissbrant på SU informerar och samtalar med representanter för prostatacancerföreningarna ProLiv Väst, CaPriN och Skaraborg. Mötet ägde rum per telefon den 12 juni 2020. Klicka här för att lyssna till ljudupptagning från mötet

8 maj 2020

Inställda möten

På grund av coronakrisen är alla medlemsmöten i ProLiv Väst inställda tills vidare. Detta gäller Snackcaféer, Samtalsmöten, Anhöriggruppens möten och Kvartalsmöten.

22 mars 2020

Corona - Konsekvenser för prostatacancerpatienter

Prostatacancerförbundet har tagit fram en skrivelse som förklarar hur Coronaepidemin påverkar vården för prostatacancerpatienter. Klicka på "LÄS MER" för mer information!

20 mars 2020

ProLiv Väst ger 200 000 kronor till prostatacancerforskning

Inkomna ansökningar har granskats, prioriterats och kommenterats av rådet, med ett par undantag beroende på jäv. Rådets bedömningar och kommentarer ligger till grund för styrelsens beslut. Pro Liv har denna gång prioriterat de ansökningar som ger patientnytta i ett relativt kort perspektiv. Ibland kan även relativt små bidrag kan göra skillnad.

4 november 2019

Länkar till PPC och NPCR

På sidan "Länkar och litteratur" finns nu länkar till "Patientöversikt prostatacancer" och "Nationella Prostatacancerregister".