Samtalsgrupper och snackcafé

I perioder av kris betyder det mycket för dig att få tala om dina problem med andra. Hur har andra tänkt i motsvarande situation? Det går ofta månader mellan de olika besöken hos läkaren. Samtalen med andra medlemmar blir då viktiga komplement till de korta samtalen med läkaren.

I ProLiv Väst träffar du oss som har samma diagnos och eventuella problem som du. I våra samtalsgrupper kan du diskutera alla frågor och förhoppningsvis få svar på några.

ProLiv Väst kan erbjuda samtalsgrupper och vad vi kallar "snackkafé". Dessa grupper finns såväl  i  Trestads-, Sjuhärads- som i  Göteborgsområdet. 

I en samtalsgrupp kan du få ventilera dina problem och frågeställningar i en mindre grupp. Samtal och erfarenhetsutbyte med andra drabbade kan hjälpa dig att på ett bättre sätt hantera din sjukdom. Gruppen är öppen, du börjar och slutar när du själv känner för det. Anhöriga är också välkomna.

Tanken med ett "snackkafé" är att ett mindre antal medlemmar träffas under gemytliga former, kanske på ett kafé eller någon liknande lokal. Syftet är att byta erfarenheter med varandra och att umgås och ha det lite trevligt.

Senast uppdaterad 06 oktober 2021