Försäkring

Som medlem i ProLiv Väst är du försäkrad när du deltar i någon av våra möten och sammankomster. Prostatacancerförbundet är medlem i Funktionsrätt Sverige som i samarbete med Folksam tagit fram en samlingsförsäkring för landets 27 patientföreningar, däribland ProLiv Väst. Försäkringen omfattar föreningens verksamhet samt även en olycksfallsförsäkring för dem som deltar i våra verksamheter.

 

Senast uppdaterad 16 oktober 2020