Om oss

ProLiv Väst är en partipolitiskt och religiöst obunden  patientförening för män med prostatacancer och deras anhöriga. Föreningen har funnits sedan 1993 och har för närvarande ca 900 medlemmar. Den är även öppen för företag, organisationer och enskilda som önskar stödja föreningen ideellt, ekonomiskt eller på annat sätt.

Vår målsättning är att bidra till att män och deras anhöriga som drabbas av prostatacancer får bästa vård och ett bra liv. Vi stöder forskning och informationsspridning inom prostatacancer för att uppnå tidig och säker diagnos och bästa behandling.

Vi erbjuder dig

  • Medlemsmöten med föreläsningar
  • Samtalsgrupper
  • Anhöriggrupp
  • Kontakttelefon
  • Facebookgrupp för direktkontakt mellan medlemmar
  • (Medlemstidningen ProLivNytt: utgivning har pausats under 2021)
  • Prostatacancerförbundets tidning Prostatanytt

Läs mer om vad vi gör.

Verksamhetsberättelse för 2021

Föreningens stadgar

Senast uppdaterad 10 mars 2022