Hjälp och stöd

Proliv Väst vill ge dig en bättre livskvalitet

ProLiv Väst vill hjälpa dig att få så bra livskvalitet som möjligt. Genom samtal med andra föreningsmedlemmar lär du dig förstå och hantera din sjukdom bättre. Du känner mindre oro och kan mer aktivt delta i beslut om behandlingen av din sjukdom. 

Du träffar andra som är i samma situation som du på "Snackcafé", i samtalsgrupper och på våra kvartals- och årsmöten.

Läs mer under Du kan få stöd,

Senast uppdaterad 15 december 2020