Forskningsstipendier

Information om ProLiv Väst forskningsstipendier. Vilka vi delat ut och resultat.

ProLiv Väst Stipendier 2020

Föreningen delade under våren 2020 ut 200 000 kr i bidrag till lokal forskning kring behandling av prostatacancer. Summan fördelades på fyra aktiva forskare. Ansökningarna har bedömts av ett forskningsråd med fem specialistläkare från regionen.

Mottagarna är:

Charlotte Alverbratt, ST-läkare i onkologi på SU, 40 000 kr. "Tidsstudie Patientöversikt Prostatacancer (PPC). "Studie av effektiviteten för PPC och det upphandlade journalsystemet i regionen."

Karin Braide, Kombinerad specialist inom urologi och onkologi vid SU, 60 000 kr. "Behandlingsoptimering av postoperativ strålbehandling."

Åsa Jellvert, specialist i onkologi, överläkare vid NU-sjukvården, 50 000 kr. "Prediktion av behandlingseffekt för cytostatika vid prostatacancer."

Katarina Moss  Modig, överläkare inom urologi vid Prostatacancercentrum, 50 000 kr. "Studie av inkontinens efter radikal Prostatektomi."

Rapporter:

Karin Braide

Senast uppdaterad 10 juni 2021