Det här gör vi

ProLiv Väst stödjer samtal och erfarenhetsutbyte kring prostatacancer mellan våra medlemmar och anhöriga. Vi förmedlar också aktuell medicinsk information om prostatacancer och de behandlingar som finns att tillgå och om den forskning som sker på området. EN del av denna information hittar du under Kunskapsbank.

 • Samtal och meningsutbyte med nya vänner i samma situation som du. 
  På våra Snackcaféer träffar du bröder att dela erfarenheter synpunkter med i en mindre grupp. Anhöriga är också välkomna!

 • Medlems- och årsmöten med diskussioner och intressanta talare. 
  Några gånger per år träffas vi under mer ordnade former med intressanta föreläsare och efterföljande diskussion.

 • Anhöriga behöver också stöd
  Under mötena i anhöriggruppen kan din partner träffa och samtala med kvinnor i samma situation.

 • Facebookgrupp för direktkontakt mellan medlemmar

 • ProLivNytt
  Vår medlemstidning ProLivNytt gör en paus i utgivningen under 2021. 

 • Prostatanytt
  Som medlem får du tidskriften Prostatanytt som ges ut av Prostatacancerförbundet och som kommer med fyra nummer om året.

 

 

 

 

Senast uppdaterad 15 november 2021