Du kan få stöd

Proliv Väst vill ge dig en bättre livskvalitet

ProLiv Väst vill hjälpa dig att få så bra livskvalitet som möjligt. Genom samtal med andra föreningsmedlemmar lär du dig förstå och hantera din sjukdom bättre. Du känner mindre oro och kan mer aktivt delta i beslut om behandlingen av din sjukdom. Gemenskapen med andra män med som du fritt kan diskutera Dina problem är en stimulans i sig. Erfarenheten visar att allt som ger dig en mer positiv syn på din sjukdom och på möjligheterna att bekämpa den också ger dig bättre livskvalitet och ett bättre liv. ProLiv Väst vill på alla sätt stödja denna utveckling.
 
Beskedet att du har prostatacancer innebär en chock. Du hamnar oförberedd i ett akut krisläge. Ordet cancer har fortfarande för det flesta en ödesdiger klang. Du har kanske inte klart för dig hur stora framsteg läkarvetenskapen gjort i kampen mot cancer.

Varje dag får över 25 män i Sverige beskedet att de har prostatacancer. Denna form av cancer är därmed den vanligaste hos män. Den är till och med vanligare än kvinnornas bröstcancer. För både män och kvinnor har dessa typer av cancer en särskild betydelse, eftersom de även berör ett för dem viktigt område - den sexuella sfären.
 
Många som drabbats av prostatacancer går först i en period av ångest, oro och osäkerhet. Frågorna haglar:
  · Hur farlig är sjukdomen? Hur påverkar den min livslängd?
  · Vilken svårighetsgrad har sjukdomen just i mitt fall?
  · Vilka behandlingsformer finns och vilka passar bäst för mig?
  · Vilka omedelbara följder har olika behandlingar som t.ex. operation, strålning
     eller medicinering för mig?
   · Hur påverkas min livskvalitet nu och framledes?

När den första chocken lagt sig söker de flesta dämpa oron genom så mycket information som möjligt om sjukdomen. Detta är också viktigt eftersom du bör medverka i besluten om vilken behandling som ska väljas. Beslut som har stor betydelse för din livskvalitet. En kunnig patient får ut mer av samtalen med läkaren.

Våra läkare står under stark tidspress. Kanske tvekar du också av andra skäl att ställa frågor som kan verka bagatellartade men som du själv eller dina närmaste tycker är viktiga. Och det är faktiskt så att varken läkare, vårdpersonal eller kuratorer upplevt sjukdomen i sin egen kropp och sin egen själ. Men det har medlemmarna i ProLiv Väst Prostatacancerförening!

Senast uppdaterad 15 december 2020