Stipendier

ProLiv delar ut två typer av stipendier. Det ena för att stödja forskningsprojekt. Det andra för att stödja kompetensutvecklingen inom prostatacancervården.

Forskningsstipendium

Denna typ av stipendium ger ekonomisk stöd till forskare och vårdpersonal i främst Västra Götaland. Tidigare har stipendier delats ut 2016 och 2020. Stipendiet annonseras på vår hemsida och på Göteborgs Universitets hemsida.

Stipendium för kompetensutveckling

ProLiv Väst ger ett stipendium för att understödja kompetensutvecklingen inom prostatacancervården till personer som är verksamma inom Västra Götalandsregionen. Stipendiet är avsett att helt eller delvis finansiera deltagande i kurser och konferenser inom och utom Sverige, där forskningsrön och nya behandlingsmetoder presenteras. I första hand prioriteras yrkesgrupper som finns nära patienten i vården (sköterskor, uroterapeuter, kuratorer med flera). För ändamålet har ProLiv Väst avsatt medel till en särskild fond. 

(Denna text är under omarbetning) Utannonsering av föreningens stipendium för kompetensutveckling görs på ProLiv Västs hemsida och på Västra Götalandsregionens hemsida samt på RSU: s (Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Urologi), Svensk Urologisk Förenings och Svensk Onkologisk Förenings hemsidor.

Hämta formulär för ansökan.

Ansökan skickas in till ProLiv Väst, Slottsskogsgatan 12, 414 53 Göteborg.

Ansökan prövas av styrelsen för ProLiv Väst, som förbehåller sig rätten att inhämta referenser om den sökande.

Ytterligare information

För mer information kontakta föreningen telefon 0302-467 68 eller via e-post kansli@proliv.com.

 

Senast uppdaterad 09 februari 2021