Stipendier

ProLiv Väst ger ett stipendium för att understödja kompetensutvecklingen inom prostatacancervården till personer som är verksamma inom Västra Götalandsregionen. Stipendiet är avsett att helt eller delvis finansiera deltagande i kurser och konferenser inom och utom Sverige, där forskningsrön och nya behandlingsmetoder presenteras. I första hand prioriteras yrkesgrupper som finns nära patienten i vården (sköterskor, uroterapeuter, kuratorer med flera). För ändamålet har ProLiv Väst avsatt medel till en särskild fond. 

Annonsering och ansökan

Utannonsering av föreningens stipendium för kompetensutveckling sker i ProLivNytt och på Västra Götalandsregionens hemsida samt på RSU: s (Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Urologi), Svensk Urologisk Förenings och Svensk Onkologisk Förenings hemsidor.

Hämta formulär för ansökan.

Ansökan skickas in till ProLiv Väst, E A Rosengrens gata 32, 421 31 Västra Frölunda.

Ansökan prövas av styrelsen för ProLiv Väst, som förbehåller sig rätten att inhämta referenser om den sökande.

Ytterligare information

För mer information kontakta föreningens kansli tfn 0732-314010 eller via e-post kansli@proliv.com .

 


Senast uppdaterad 04 april 2020