Facebookgrupp för direktkontakt mellan medlemmar

Som medlem i ProLiv Väst eller CaPriN är du välkommen att gå med i ProLiv Västs privata Facebookgrupp! Syftet med gruppen är att möjliggöra direktkontakt mellan medlemmar.

 

Det har varit ett ofta återkommande önskemål, särskilt från medlemmar som nyligen fått sin diagnos, att få tala direkt med andra medlemmar med samma diagnos som redan genomgått behandling. Till exempel för att få diskutera det svåra valet mellan operation och strålning. Ett annat skäl kan vara att man drabbats av biverkningar, t ex inkontinens och impotens, och vill utbyta erfarenheter med andra medlemmar i samma situation. Eller så skulle det vara skönt att träffa olycksbröder och bara koppla av tillsammans utan att vara tvungna att diskutera gemensamma problem.

En möjlighet till sådant utbyte finns ju redan idag på våra snackcaféer. Men alla har kanske inte möjlighet att vara med på dessa träffar, bl a av geografiska skäl. Särskilt för medlemmar som bor långt från de platser där vi brukar ha träffar, skulle denna Facebookgrupp kunna vara ett sätt att hitta andra medlemmar i närheten, för att kunna träffas t ex över en fika.

Hittills har vi varit tvungna att göra medlemmar som frågar om detta besvikna, på grund av att ett register med dessa uppgifter med stor sannolikhet skulle bryta mot den europeiska dataskyddsförordningen GDPR. Vi tror att en privat Facebookgrupp (tidigare kallad sluten Facebookgrupp) kan vara ett sätt att lösa detta dilemma.

Gruppen är öppen för medlemmar i ProLiv Väst och Hallandsföreningen CaPriN. Endast medlemmar som av egen vilja går med i gruppen kan se uppgifterna i den. Medlemmar kan när som helst välja att lämna gruppen.

Genom att gå med och skriva i denna grupp ger man sitt tillstånd till de andra gruppmedlemmarna att ta del av de uppgifter som man lämnar. Man är också medveten om att det som berättas om i forumet stannar mellan de som är medlemmar.

Du hittar mer information om hur du skriver när du kommit med i gruppen.

Du hittar gruppen genom att gå in i Facebook och söka på ProLiv Väst.

Det första du sedan ska göra om du vill gå med i gruppen är att ansöka om medlemskap. Detta för att detta är en s k "Privat grupp", vilket innebär att bara de som är medlemmar i gruppen kan läsa vad som skrivs av andra medlemmar.

Välkommen, och lycka till!

/Björn Lundell, administratör av Facebookgruppen

Senast uppdaterad 06 oktober 2021