Kvartals- och årsmöten

ProLiv Väst anordnar medlemsträffar en gång i kvartalet i Göteborg och på olika håll i regionen med föredrag kring prostatacancer och om hälso- och friskvård m.m.

Presentationer på kvartalsmöten finns i stor utsträckning filmade och sparade under Om oss / Medlemsmöten dokumentation.

Under Coronapandemin är kvartalsmöten inställda tills vidare.

 


Senast uppdaterad 17 oktober 2020