Kvartals- och årsmöten

ProLiv Väst anordnar medlemsträffar en gång i kvartalet i Göteborg och på olika håll i regionen med föredrag kring prostatacancer och om hälso- och friskvård m.m.

Sidan är under omarbetning.

Återkom senare.

 


Senast uppdaterad 04 april 2020