Kvartals- och årsmöten

ProLiv Väst anordnar medlemsträffar ("kvartalsmöten") några gånger per år, i Göteborg och ibland även på andra platser i regionen, med föredrag kring prostatacancer och om hälso- och friskvård m.m.

Presentationer på kvartalsmöten finns i stor utsträckning filmade och sparade under Om oss / Medlemsmöten dokumentation.

 

Senast uppdaterad 14 april 2022