Valberedningen


Rune Larsson (ordförande)

Telefon: 070-852 09 80
E-post: svenrunelarsson@hotmail.com

Göran Zettergren

Telefon: 070-376 01 66
E-post: zettergrengoran@gmail.com

Christer Petersson

Telefon: 076-191 03 43
E-post: tomteby@telia.com

 

Senast uppdaterad 06 april 2020