NYHETSBREV, 10 april 2024

1393

NYHETSBREV, 10 april 2024

Klicka här för att få det i pdf-format. Läs och utskrift.

VAD HÄNDER UNDER VÅREN 2024 ?

 

ICA i Östhammar
19 april kl 14-19

 

Vi finns på ICA i Östhammar med vårt informationsbord.
Hoppas att vi ses där! 

Öppet hus på lasarettet i Enköping
Lördag 4 maj

Vi ställer upp vårt informationsbord mellan klockan 10-14 på lasarettet i Enköping.
Välkommen att besöka oss! 

Bilens dag i Enköping
Lördag 11 maj

Tillsammans med prostatacancerföreningen i Västmanland (Arosgubben) deltar vi i Lions arrangemang ”Bilens dag” på torget i Enköping. Välkommen till vårt informationstält! 

Cancerrehabilitering utifrån patientens perspektiv
Onsdag 15 maj

RCC (Regionalt CancerCentrum) genomför ett webbinarium med fokus på cancerrehabilitering utifrån patientens per-spektiv. Webbinariet är öppet för alla men vänder sig främst till personer som har eller har haft cancer och deras närstående. 

För den som är intresserad - Läs mer och anmäl dig här:

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/cancerrehabilitering-utifran-patientens-perspektiv/ 

Snackcafé

och

anhörigträff

Torsdag 23 maj

På våra uppskattade samtalsträffar kan du snacka av dig, få stöd i en behaglig miljö. Kanske undrar du över diagnos, behandlings-metoder, konsekvenser, relationer och livet framöver? Prostatacancer leder ofta till osäkerhet, oro och stress. Därför är det bra att kunna tala med andra som är i eller har varit i samma situation. Du får träffa några från föreningens styrelse och ett antal medlemmar. Tillsammans utbyter vi erfarenheter och tar en fika under avslappnade former. 

Samtidigt som vi som drabbats av prostatacancer träffas bjuder vi in till en träff för anhöriga, vilka träffas i ett separat rum. 

Kaffe/te och smörgås bjuder vi på! 

Tid och plats: Kl 1800 träffas vi på Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 i Uppsala 

Grillkväll Enköping Onsdag 29 maj   

 

Vi träffas kl 1800 på Sommarro i Enköping för att njuta av Runes nygrillade hamburgare. En tipsrunda lär det väl också bli, liksom kaffe/te vid prisutdelningen.
För att veta hur många hamburgare med tillbehör vi skall köpa vore vi tacksamma för anmälan till:
- Rune Westerlund på tel. 070 535 15 50
- Dick Söderholm på tel. 070 578 65 10.  
 

Golftävlingen 

Provariikampen* 

Söndag 9 juni 

 

Årets golftävling genomförs liksom förra året på Grönlunds golfbana, Almunge. Tävlingen arrangeras av Prostatacancer-föreningen tillsammans med Lena Wäpplings stiftelse för forskning om äggstockscancer. Hela överskottet från tävlingen går till forsknings- och vårdprojekt inom prostata- och
äggstockscancer. 

*Pro står för prostata och äggstockscancer heter på latin ”cancer ovarii”. 

Vad händer under hösten 2024 ?

Trivselkväll och
Grillkväll Uppsala 

Onsdag 28 augusti

Vi träffas kl 18 på Ekolnsnäs i Uppsala för att njuta av Runes nygrillade hamburgare. En tipsrunda blir det säkert, liksom kaffe/te vid prisutdelningen. 

Snackcafé 

Onsdag 11 sep

Onsdag 6 nov

Två kvällar under hösten träffas vi med anhöriga för att prata om vår sjukdom under otvungna former. Vad vi tar upp avgör bland andra just du. 

Föredrag om alla nya läkemedel och de behandlings-möjligheter de ger Torsdag 26 sep

Det har skett en enorm utveckling av prostatacancervården under 2000-talet. Och det gäller inte minst inom läke-medelsområdet. Många nya läkemedel har kommit under de senaste åren och fler lär komma. Helt andra möjligheter finns nu att behandla prostatacancer i senare skeden. 

Bernt Åslund, Prostatacancerförbundets läkemedelsansvarige håller ett föredrag under rubriken 

Tack och lov att jag fick prostatacancer på 2000-talet ---- om jag nu skulle få det! 

Tid och plats: Kl 18 träffas vi på Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 i Uppsala. 

Medlemsresa
till Åland 
September/
början

av oktober 

Styrelsen överväger nu om vi även i år ska/kan genomföra den populära Ålandsresan med Eckerölinjen. Skälet är att kostnaden har ökat mycket. Föreningen har hittills subven-tionerat resan och det finns naturligtvis en gräns för hur stor subventionen får bli. 

Vi återkommer med information när beslut fattats.   

Möte med Urologledningen 

Tisdag 8 oktober 

 

En gång per termin träffar några ur styrelsen ledningen för Urologen på Akademiska sjukhuset med Eva Johansson i spetsen. Välkommen med förslag på ämnen vi bör ta upp.  

Föreläsningskvällar

Vi hoppas kunna genomföra två föreläsningskvällar till under hösten: 

  • En kväll om inkontinens. Olika aspekter på inkontinens redovisas under kvällen, som vi genomför tillsammans med Urologen på Akademiska. 
  • En kväll om Aktiv monitorering. Inbjuden urolog berättar om kriterierna för start, behandling och avbrytande. 

Ljusmanifestation 
Stora Torget i Uppsala 
Lördag 23 nov

Till minne av alla de som dör i prostatacancer genomför vi en ljusmanifestation på Stora Torget i Uppsala. Vi tänder ett par hundra marschaller kl 15. 

Mer information.

Förutom nyhetsbrev föreningen sänder till dig finner du mer information här på föreningens hemsida.

Årsmötet den 20 mars.

Det mycket välbesökta årsmötet inleddes med att professor Pär Stattin från Urologen på Akademiska sjukhuset höll ett mycket uppskattat föredrag med titeln: Nu händer det – nyheter och trender i svensk prostatacancervård

Det utmärkta föredraget behandlade MR prostata, dubbelterapi vid metastaserad sjukdom samt PCBaSe EXTEnD. En sammanfattning av Pärs budskap finns på föreningens hemsida (www.prostatacancerforbundet.se/uppsala). Det efterföljande årsmötet leddes med bravur av Lars-Gunnar Eriksson som ordförande och Lars Gejke som sekreterare.

Följande funktionärer valdes:
- Dick Söderholm, ordförande, omval, ett år till 2025
- Leif Akre, ledamot, nyval på två år till 2026
- Lars Gejke, ledamot, omval på två år till 2026
- Björn Hammarberg, ledamot, fyllnadsval på ett år till 2025
- Ingvar Carlsson, ledamot, omval på två år till 2026
- Arne Olsson, ledamot, omval till 2026

Kvarstår i styrelsen som ledamöter efter val på två år vid årsmötet 2023:
• Leif Ståhl
• Rune Westerlund

Suppleanter på ett år:
• Thomas Hahr, omval
• Staffan Andrén, nyval
• Thomas Morrison, nyval

Revisorer på ett år:
• Carl-Erik Larsson, omval, sammankallande
• Bengt Didner, omval
• Bo Fischer, suppleant, omval

Valberedning på ett år:
• Stig Lindahl, nyval, sammankallande
• Sverker Renlund, omval
• Gunilla Westerlund, omval

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Arne Olsson till vice ordförande, Lars Gejke till sekreterare, Leif Akre till kassör och Björn Hammarberg till biträdande kassör. Bernt Åslund adjungerades till styrelsen som vårdpolitisk talesperson.

STUDIECIRKEL - BRA VETA OM PROSTATACANCER

Är du intresserad av att delta i en studiecirkel om prostatacancer? Den studielitteratur vi kommer att använda är boken ”Bra att veta om prostatacancer” med tillhörande filmer. Syftet med studiecirkeln är att få ökade kunskaper om prostatacancer och hur man kan stötta andra som drabbats. Både du och anhörig kan delta. Gör din intresseanmälan på telefon till Rune Westerlund 070 535 15 50 eller direkt på vår hemsida (www.prostatacancerforbundet.se/uppsala).

NYA DIGITALA LOTTERIET JOYNA

 JOYNA är ett nytt unikt och helt digitalt 
 prenumerationslotteri från Folkspel där allt överskott 
 går till svenskt föreningsliv. Vi, Prostatcancer-
 föreningen i Uppsala län, är med från start. J
OYNA
 kostar160 kronor per månad. 50 kronor av priset för
 lottprenumerationen går varje månad direkt till den
 förening som värvar lottköparen. Föreningen har
 dessutom varje vecka chansen att vinna 100 000 kr
 tack vare dig som lottköpare. Prenumerationen har 
 ingen uppsägningstid. Du kan därmed säga upp den
 när/om du vill. Du betalar i förskott och är sålunda
 med på kommande månads dragningar. Säger du upp
 din prenumeration är du enbart med på de
 dragningar du betalat för.

Första dragningen kommer att presenteras fredagen den 7 juni 2024.

Är du med, köp din JOYNA-prenumeration via vår lottbutik, Prostatacancerföreningen i Uppsala län, genom att klicka på nedanstående länk. I länken finns en video som visar hur det går till att prenumerera på en lott. KLICKA PÅ BILDEN NEDAN

Alla våra möten arrangeras i samarbete med

Ansvarig för detta nyhetsbrev: Dick Söderholm

E-post: pcfuppsala@gmail.com 
Tel. 070 578 65 10

Senast uppdaterad 10 april 2024

Fler nyheter


Alla nyheter