Kontakt

Du är inte ensam som har drabbats.
Men det är bara du som kan ta steget att vara med i Prostatacancerföreningen i Uppsala län. Föreningen behöver bli fler så föreningen och förbundet får en starkare position. Därför är just du en viktig medlem.

Till oss är du välkommen att ringa och ställa frågor som berör din prostatacancer.
Vi som är i styrelsen har alla vart i din situation. Diskretion hederssak.
Läkarbesöket sker ofta under tidspress. Frågor man har som patient kan ofta komma efter läkarbesöket.
Vår patientförening kan ses som ett komplement till sjukvården. Där vi medlemmar har alla en personlig och praktisk erfarenhet av vår prostatacancer och de olika behandlingsformerna.

Vill du veta mer om vår förening eller bara prata om din prostatacancer slå oss en signal eller kontakta oss via e-post.
Våra kontaktuppgifter hittar du här och under fliken Om oss - styrelsen.
Vi välkomnar dig till i vår förening För alla i Uppsala län!

Klicka här för att komma till föreningens styrelsen. 
Där du kan ta del av deras olika behandlingsformer.

 

Björn Hammarberg, Kassör och Medlemsregister
Tel. 070-293 07 85
E-post: eobhammarberg@gmail.com

Rune Westerlund, Ledamot
Tel. 070-535 15 50
E-post: runwes@gmail.com 


Du kan också gå med oss, genom att klicka på bilden.
Tack på förhand, för att just du väljer att gå med i Prostatacancerföreningen Uppsala län!