Kontakt

Du är inte ensam som har drabbats av prostatacancer. Det är över 10 000 män som varje år får besked om att de har drabbats av cancer i prostatakörteln.
Beskedet att du har prostatacancer är väldigt tungt att få och kunna ta till sig, då ordet cancer är för många förknippat med en svårbotad och dödlig sjukdom.

Men,, genom att vända dig till Prostatacancerföreningen i Uppsala län som är en ideell  patientförening bestående av män som själva har fått beskedet om cancer och har gått igenom prostatacancerbehandlingar. Utgör föreningen en stor hjälp och stöd för dig och din livskamrat före, under och efter din behandling.

Det är bara du som kan ta steget att gå med i Prostatacancerföreningen i Uppsala län. Föreningen behöver fler medlemmar så föreningen och förbundet kan får en starkare position i kampen mot prostatacancer, bättre och jämlikare vård m.m.
Därför är just du en viktig medlem.

Till oss är du välkommen att ringa och ställa frågor som berör din prostatacancer.
Vi som är i styrelsen har alla vart i din situation. Diskretion hederssak.
Läkarbesöket sker ofta under tidspress. Frågor man har som patient kan ofta komma efter läkarbesöket.
Vår patientförening kan ses som ett komplement till sjukvården. Där vi medlemmar har alla en personlig och praktisk erfarenhet av vår prostatacancer och de olika behandlingsformerna.

Vill du veta mer om vår förening eller bara prata om din prostatacancer slå oss en signal eller kontakta oss via e-post.
Våra kontaktuppgifter hittar du här och under fliken Om oss - styrelsen.
Vi välkomnar dig till i vår förening För alla i Uppsala län!

Klicka här för att komma till föreningens styrelsen. 
Där du kan ta del av deras olika behandlingsformer.

Klicka här för att BLI MEDLEM

Björn Hammarberg, Kassör och Medlemsregister
Tel. 070-293 07 85
E-post: eobhammarberg@gmail.com

Rune Westerlund, Ledamot
Tel. 070-535 15 50
E-post: runwes@gmail.com 


Tack på förhand, för att du väljer att gå med i Prostatacancerföreningen Uppsala län!


Styrelsen för Prostatacancerföreningen i Uppsala län 2024
När man får ett besked/en diagnos som säger - Du har prostatacancer! Då är det ofta bra att få prata med någon som själv varit i liknande situation och som har erfarenhet av sjukdomen, behandlingar, biverkningar m.m.
Även för dig som är anhörig kan det finnas frågor som dyker upp när din vän/livskamrat drabbats.
Tveka inte! Du är välkommen att kontakta vem du vill i styrelsen.
Att prata med någon kan vara till stöd och hjälp.

Ordförande
Dick Söderholm
Enköping

Egen behandling:
2012 Aktiv monitorering, 3*biopsi & 3*MR
2019: Fusionsbiopsi & PET på Akkis.
2019 Titthålskirurgi,Sofiahemmet
PSA 19, Gleeson 3+4

Kontaktuppgifter:
Tel. 070 578 65 10
Skicka E-post

Kassör / Registeransvarig
Leif Akre
Uppsala

Hormonbehandling tabletter + spruta start sep 2023.
Hösten 2023 cellgiftsbehandling. Därefter PSA, ej mätbart.
Våren 2024 Strålningsbehandling MR-Linac

Kontaktuppgifter:
Tel. 070 517 81 24
Skicka E-post

Vice ordförande
Arne Olsson
Enköping

Egen behandling:
2011:biopsi
2012: titthålsoperation

Kontaktuppgifter:
Tel. 076 836 60 26
Skicka E-post

Sekreterare
Lars Gejke
Bälinge

Egen behandling:
2004 Öppen radikal prostatektomi
PSA 6.4, Gleason 3+4


Kontaktuppgifter:

Tel. 070 656 4156
Skicka E-post

Ledamot / Webbredaktör
Rune Westerlund
Bålsta

Egen behandling:
2012 Opererad  "Robot-assisterad laparoskopisk prostatektomi" på KS.
PSA 6.3, Gleason 3+4

Kontaktuppgifter
Tel. 070 535 15 50
Skicka E-post

Biträdande
Kassör / Registeransvarig
Björn Hammarberg
Uppsala

Egen behandling:
2006 Titthålsoperation
PSA 9.4

Kontaktuppgifter:
Tel. 070 293 07 85
Skicka E-post 

Ledamot
Ingvar Carlsson
Östhammar

Egen behandling:
2018 Robotassisterad laparoskopisk prostatektomi
(Robotassisterad titthålsoperation)
PSA 8.3, Gleason


Kontaktuppgifter:
Tel. 070 630 94 16
Skicka E-post

Ledamot
Leif Ståhl
Uppsala

Egen behandling:
2013 aktiv monitorering
Gleason 3+3  
2017 PSA 9,1 Gleason 4+3 PT3-tumör costa 7 vänster
2018 Bicalutamid, Zoladex, Strålbehandling

Kontaktuppgifter:
Tel. 076 370 00 50
Skicka E-post 

Suppleant
Thomas Hahr
Uppsala

Egen behandling:
2023 2 Brachyterapi (inre strålning) samt 25 yttre strålningar 
PSA 3,4, Gleason 5+4

Kontaktuppgifter
Tel. 073 442 73 00
Skicka E-post 

Staffan Andrén

Staffan Andrén

Suppleant
Staffan Andrén
Enköping

Egen behandling:
Aktiv monitorering
PSA 4,9, Gleason 3+4

Kontaktuppgifter
Tel. 070-270 71 53
Skicka E-post

Thomas Morrison

Thomas Morrison

Suppleant
Thomas Morrison
Uppsala

Egen behandling:
Aktiv monitorering
PSA 5,2, Gleason 3+4. 

Kontaktuppgifter
TEl. 070-250 64 57
Skicka E-post

 

Vårdpolitisk talespersonBernt Åslund
Uppsala

Egen behandling
2012 Titthålsopererad 
PSA 7.3, Gleason 3+4

Kontaktuppgifter
Tel. 070 689 89 58
Skicka E-post

 

Valberedning Tel. Revisorer
Stig Lindahl,
sammankallande
070 268 93 30 Carl-Erik Larsson, sammankallande
Sverker Renlund 070 225 53 37 Bengt Didner
Gunilla Westerlund 070 509 50 29 Bo Ficher, ersättare