Årsmöteshandlingar

KLUBBA

Här finner du handlingar till föreningens årsmöte

Föreningens arbete bygger på ideelt arbete. Verksamheten och de aktiviteter som genomförs under året av föreningen avspeglas i de engagemang som medlemmar och den valda styrelsen kan, orkar och vill göra i förhållande till den ekonomi som medlemsantalet och övriga intäkter genererar till föreningen.
Om du som medlem har lust, vilja och möjlighet att medverka i föreningen aktiviteter eller engagera dig i styrelsearbetet. Skulle styrelsen vilja att du tog kontakt med någon av dem

Klicka på den handling som du är intresserad av och den dyker upp i nytt fönster, där du kan välja att studera den eller skriva ut den. 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019

Kallelse

Dagordning

Balansrapport 2019

Resultaträkning 2019, budgeterat, utfall och dif 

Förslag till budget 2020

Verksamhetsplan för 2020

Revisionsberättelse


Senast uppdaterad 21 juli 2020