Rehabilitering

Bara genom att själv pröva vet man hur mycket bättre man kan må!
Akademiska sjukhuset har vår grupp fått tillgång av tre olika rehabiliteringsformer.
Något vi från föreningen verkligen vill uppmana dig att söka till.
Därför vill vi hjälpa Akademiska med att sprida informationen om deras olika satsningar.
Följande olika varianter av rehabilitering är du välkommen till;

 • Samtalsstöd
  Efter beskedet om cancer är det bra att få föra samtal tillsammans med sin partner
  om de tankar som beskedet medför med någon som kan ge goda råd.

 • Sex och samlevnad
  Livsförändringen vi ställs inför är olika för var och en, efter ingreppet.
  Att få stöd och hjälp gör livet enklare. 

 • Medicinsk Yoga
  Är för många ett sätt att kunna återhämta och upprätthålla en bättre balans i tillvaron. Med enkla övningar, som praktiserats i århundraden.

 • Stresshantering.
  Att kunna hantera sin stress är inte alltid så enkelt. Men med hjälp av de verktyg som du får kommer du att märka en stor skillnad.

Vänligen kontakta någon av nedanstående personer för närmare upplysning.

Kontaktsjuksköterska prostatacancer

Niclas Andersson
Tel: 018-611 91 94

Jeanette Bylund
Tel: 018-611 35 92

Om ingen har möjlighet att svara kan du tala in ett meddelande på telefonsvararen så återkommer de så snart de kan, senast nästkommande vardag.

På kvällar och helger kontaktas sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Kurator
Ulla Skog
Tel: 018-611 27 22

Kurator erbjuder samtalsstöd både till dig som är patient och dina anhöriga. Du kan också få hjälp med information och rådgivning angående ekonomi, juridik m.m.

Urologens kurator erbjuder också rehabiliterande gruppverksamhet. Två gånger per år startar en grupp i stresshantering med yoga, mindfulness och samtal kring oro, nedstämdhet och krisreaktioner utifrån kognitiv modell.

Urologmottagningen
Tel: 018-611 46 50
Måndag–torsdag kl 8–11, 13-15 
Fredag kl 8–11

.................................................................................................................................................

Inspirationskväll cancerrehab

- föreläsningar och kultur

 

 Välkomna hälsar Fatane Salehi

     tfn 070-611 01 23
    e-post:  fatane.salehi@akademiska.se

         - projektledare för cancerrehabilitering,
            Akademiska sjukhuset.

HÄR KAN DU SE OCH LADDA NER INBJUDAN

_____________________________________________________________________

 


 

Är ett privat alternativ.
OBS! Detta ska inte uppfattas som en rekommendation från föreningen utan bara som en service att hitta kontaktuppgifterna.

På hemsidan skriver företaget:

- För dig som har eller haft cancer
Kondition, styrka, rörlighet och balansträning. Träningen är anpassad efter varje indvidis förmåga och utförs i lugn miljö. Gruppen är ledd av fysioterapeut.
Träning torsdagar kl 14-15.

Klicka här för ytterligare information som företaget givit ut.


Inspirationskväll för cancerpatienter och anhöriga 

Alla patienter som har cancer, och deras anhöriga, ska känna till möjligheterna att
genom egna insatser underlätta tillfrisknandet och stärka den egna livskvalitén.
Därför bjuder Akademiska sjukhuset in, i samarbete med Kultur och bildning, Region
Uppsala, patienter och anhöriga in till inspirationskvällar med olika teman.

Målet är att ge grundläggande och praktiskt tillämpbara kunskaper om cancerrehabiliterande egenvård.
Fokus är psykiska/sociala, fysiska och existentiella rehabiliteringsbehov.

Musik kommer att ingå som både praktiskt och kulturellt inslag vid de här kvällsaktiviteterna.


Nytt program kommer då pleneringen för Rehabiliteringsfruppen på Akkis är klar.

Vi samlas på Cajsas kök, som har öppet under kvällen. Där finns möjlighet att köpa mat, dryck och fika. Montrar med information från olika cancerföreningar, och andra inbjudna  finns tillgängliga under hela kvällen och i nära anslutning till aktiviteterna i övrigt.

 Aktivitet Ansvarig
 Välkomna & inledning  Fatane Salehi 
(projektledare för cancerrehabilitering, Akademiska)
   
 okänd  
   
 okänd  
   
 okänd  
   
 Konsert 
  okänd
 En musikalisk resa med 
       
 Cajsas kök har öppet så det finns möjlighet att köpa mat, dryck och fika.
Montrar med information från olika cancerföreningar och andra inbjudna föreningar. Finns tillgängliga under hela kvällen och i nära anslutning
till aktiviteterna i övrigt.


Eventet genomförs  på;

Plats: Vasasalen, Cajsas kök, Uppsala slott
Tid: 18.00 till cirka 20.00

Anmälan senast  till: 
fatane.salehi@akademiska.se 
- Telnr: 070-611 01 23

Evenemanget genomförs i samarbete med Kultur och bildning
”Kulturenheten arbetar på olika sätt för att öka kunskapen om sambanden mellan kultur och hälsa. Kultur kan fungera som en viktig friskvårdsfaktor i olika slag av hälsofrämjande arbete”
Genom att se människan som en helhet, där kultur blir ett komplement till den medicinska vården, främjas och stärks det friska i människan”
Pia-Marit Ekström Kulturstrateg, Kulturenheten, 
Kultur och bildning, Region Uppsala

Senast uppdaterad 21 juli 2020