Styrelse

Information om styrelsen

Ordförande
Dick Söderholm 
 Enköping
  Egenbehandling :2019
 Titthål, UroClinic Sofiahemmet
 PSA 19, Gleason 3+4


 Kontaktuppgifter

 Tel. 070-578 65 10
 E-post:dick@aspidistra.se

   
Vice Ordförande 
Kenneth Mattsson
 Söderfors
 Egenbehandling 2018:
 2 Brachyterapi (inre strålning) 
 samt 25 yttre strålningar.
 PSA 5.3, Gleason 4+3 Kontaktuppgifter
 Tel. 070-646 03 79
 E-post: kennethmattsson@telia.com
   
Kassör och
Registeransvarig
Björn Hammarberg
 Uppsala
 Egen behandling 2006:
 Titthålsoperation
 PSA 9.4

Kontaktuppgifter
 Tel. 070-293 07 85
 E-post: eobhammarberg@gmail.com
   
Sekreterare
Lars Gejke
 Bälinge

 Egen behandling 2004: 
 Öppen radikal prostatektomi
 PSA 6.0, Gleason 3+4.

Kontaktuppgifter
 Tel. 070-656 4156
 E-post: lars.gejke@shbygg.se

   
Ledamot
Hans Lass
 Almunge
 Egen behandling 2017:
25 yttre strålningar i april-juni 2017
+ hormoner


Kontaktuppgifter
 Tel. 070-217 86 14
 E-post: hanslass@outlook.com
   
Ledamot
Jon-Erik Rhen
 Knivsta

 Egen behandling 2016: 
 Robotassisterad laparoskopisk prostatektomi
 (Robotassisterad Titthålsoperation)
 PSA 4,5 Gleason 3+4


Kontaktuppgifter

 Tel. 018-381321
 E-post: jonreh@hotmail.com

   
Ledamot
Sverker Renlund
 Knivsta
 Egen behandling:2014
Aktiv monitorering sedan 2014
PSA 8, Gleason 3+4
Doseskalerad strålbehandling 2020

Kontaktuppgifter
 Tel. 070-351 97 84 
 E-post: sverker.renlund@outlook.com
   
Ledamot
Leif Ståhl
 Uppsala
 Egen behandling:

2013 Gleason 3+3  aktiv monitorering
2017 PSA 9,1 Gleason 4+3 ,
         PT3-tumör costa 7 vänster
2018 Bicalutamid,Zoladex,Stålbehandling

Kontaktuppgifter
 Tel. 076-370 00 50
 E-post: leif.stahl@outlook.com
   
Ledamot
Webbredaktör

Rune Westerlund
 Bålsta
 Egen behandling på KS 2012:
 Robotassisterad laparoskopisk prostatektomi 
 (Robotassisterad titthålsoperation)
 PSA 6.3, Gleason 3+4

Kontaktuppgifter
 Tel. 070-535 15 50
 E-post: runwes@gmail.com
   
Suppleant
Hans Karlsson
 Fjärdhundra

Ingen egen behandling.
Endast förutseende medlem.

 Kontaktuppgifter
 Tel. 070-130 30 60
 E-post: karlsson210@hotmail.com
   
Suppleant
Staffan Ljung
 Vassundra
 Egen behandling:2013 
 PSA        Gleason 4 + 4
 Strålat prostatan 25ggr i okt 2013 + två  
 metastaser 2016 + en metastas 2018
 PSA tas var 3:e mån + hormonspruta var
 12:e vecka.

 Kontaktuppgifter
 Tel. 070-624 01 43
 E-post: staffan.ljung@hotmail.com
Suppleant 
Arne Olsson
 Enköping

 Egen behandling:
 2011:biopsi.
 2012 titthålskirurgi.

 Kontaktuppgifter
 Tel. 076-836 60 26
 E-post: arne.n.olsson@telia.com

   
Vårdpolitiska kontaktpersoner
   
Bernt Åslund  

Egen behandling:
Titthålsopererad maj 2012, PSA 7.3,
Gleason 3+4.


Kontaktuppgifter
Tel. 070-689 89 58
E-post: bernt.aslund@gmail.com

   
Stig Lindahl  

Egen behandling:
PSA 6.3, Gleason 3+3, 2 Brachyterapi
(inre strålning) samt 25 yttre strålningar 2011.

Kontaktuppgifter
Tel. 070-268 93 30
E-post: stig@lindahl.com

 

Senast uppdaterad 29 augusti 2020