Styrelse

Information om styrelsen

Ordförande
Dick Söderholm 
Enköping
Dick Söderholm

Egen behandling 2012
Aktiv monitorering, 3*biopsi & 3*MR 
2019: Fusionsbiopsi & PET på Akkis
PSA 19, Gleeson 3+4.
2019 Titthålskirurgi, UroClinic, Sofiahemmet

Kontaktuppgifter
Tel. 070 578 65 10
E-post:dick@aspidistra.se

   
Vice Ordförande 
Kenneth Mattsson
Söderfors
Kenneth Mattsson  Egen behandling 2018
 2 Brachyterapi (inre strålning) 
 samt 25 yttre strålningar.
 PSA 5.3, Gleason 4+3 

Kontaktuppgifter
Tel. 070 646 03 79
E-post: kennethmattsson@telia.com
   
Kassör och
Registeransvarig
Björn Hammarberg
Uppsala
Egen behandling 2006
Titthålsoperation
PSA 9.4

 Kontaktuppgifter
 Tel. 070 293 07 85
 E-post: eobhammarberg@gmail.com
   
Sekreterare
Lars Gejke
 Bälinge

Egen behandling 2004
Öppen radikal prostatektomi
PSA 6.4, Gleason 4+3

Kontaktuppgifter
Tel. 070 656 4156
E-post: lars.gejke@gmail.com

   
Ledamot
Ingvar Carlsson
 
Ingvar Carlsson Egen behandling 2018
Robotassisterad laparoskopisk prostatektomi 
(Robotassisterad titthålsoperation)
PSA 8.3, Gleason

Kontaktuppgifter
Tel. 070 300 18 81
E-post: cbi.carlsson@gmail.com
   
Ledamot
Arne Olsson
 

Egen behandling
2011:biopsi
2012: titthålsoperation

Kontaktuppgifter
Tel. 076 836 60 26
E-post: arne.n.olsson@telia.com

   
Ledamot
Leif Ståhl
Uppsala
Egen behandling:
2013 Gleason 3+3  aktiv monitorering
2017 PSA 9,1 Gleason 4+3 
       PT3-tumör costa 7 vänster
2018 Bicalutamid,Zoladex,Stålbehandling

Kontaktuppgifter

 Tel. 076 370 00 50
 E-post: leif.stahl@outlook.com
   
Ledamot
Webbredaktör

Rune Westerlund
Bålsta
Egen behandling på KS 2012
Robotassisterad laparoskopisk prostatektomi 
PSA 6.3, Gleason 3+4

Kontaktuppgifter
Tel. 070 535 15 50
E-post: runwes@gmail.com
   
Suppleant
Hans Karlsson
Fjärdhundra
Hans

Ingen egen behandling.
Endast förutseende medlem.

Kontaktuppgifter
Tel. 070 130 30 60
E-post: karlsson210@hotmail.com
   
Suppleant
Silvia Johansson
Uppsala
 
Pensionerad Docent vid Institutionen för Immunologi, Genetik och Patologi. 
Tidigare överläkare vid Onkologkliniken Akademiska Sjukhuset Uppsala. 


Suppleant
Jörgen Nylén
 
Jorgen

Egen behandling 2020
Operation
PSA 5,9, Gleason 3+4

Kontaktuppgifter
Tel. 070 212 98 18
E-post: jorgen.nylen58@gmail.com

   
Vårdpolitiska kontaktpersoner
   
Bernt Åslund Uppsala

Egen behandling
Titthålsopererad maj 2012
PSA 7.3, Gleason 3+4.


Kontaktuppgifter
Tel. 070 689 89 58
E-post: bernt.aslund@gmail.com

   
Stig Lindahl Uppsala

Egen behandling:
2 Brachyterapi (inre strålning)
samt 25 yttre strålningar 2011.
PSA 6.3, Gleason 3+3

Kontaktuppgifter
Tel. 070 268 93 30
E-post: stig@lindahl.com

 

Senast uppdaterad 20 april 2022