Styrelsen för Prostatacancerföreningen i Uppsala län 2024
När man får ett besked/en diagnos som säger - Du har prostatacancer! Då är det ofta bra att få prata med någon som själv varit i liknande situation och som har erfarenhet av sjukdomen, behandlingar, biverkningar m.m.
Även för dig som är anhörig kan det finnas frågor som dyker upp när din vän/livskamrat drabbats.
Tveka inte! Du är välkommen att kontakta vem du vill i styrelsen.
Att prata med någon kan vara till stöd och hjälp.

Ordförande
Dick Söderholm
Enköping

Egen behandling:
2012 Aktiv monitorering, 3*biopsi & 3*MR
2019: Fusionsbiopsi & PET på Akkis.
2019 Titthålskirurgi,Sofiahemmet
PSA 19, Gleeson 3+4

Kontaktuppgifter:
Tel. 070 578 65 10
Skicka E-post

Kassör / Registeransvarig
Leif Akre
Uppsala

Hormonbehandling tabletter + spruta start sep 2023.
Hösten 2023 cellgiftsbehandling. Därefter PSA, ej mätbart.
Våren 2024 Strålningsbehandling MR-Linac

Kontaktuppgifter:
Tel. 070 517 81 24
Skicka E-post

Vice ordförande
Arne Olsson
Enköping

Egen behandling:
2011:biopsi
2012: titthålsoperation

Kontaktuppgifter:
Tel. 076 836 60 26
Skicka E-post

Sekreterare
Lars Gejke
Bälinge

Egen behandling:
2004 Öppen radikal prostatektomi
PSA 6.4, Gleason 3+4


Kontaktuppgifter:

Tel. 070 656 4156
Skicka E-post

Ledamot / Webbredaktör
Rune Westerlund
Bålsta

Egen behandling:
2012 Opererad  "Robot-assisterad laparoskopisk prostatektomi" på KS.
PSA 6.3, Gleason 3+4

Kontaktuppgifter
Tel. 070 535 15 50
Skicka E-post

Biträdande
Kassör / Registeransvarig
Björn Hammarberg
Uppsala

Egen behandling:
2006 Titthålsoperation
PSA 9.4

Kontaktuppgifter:
Tel. 070 293 07 85
Skicka E-post 

Ledamot
Ingvar Carlsson
Östhammar

Egen behandling:
2018 Robotassisterad laparoskopisk prostatektomi
(Robotassisterad titthålsoperation)
PSA 8.3, Gleason


Kontaktuppgifter:
Tel. 070 630 94 16
Skicka E-post

Ledamot
Leif Ståhl
Uppsala

Egen behandling:
2013 aktiv monitorering
Gleason 3+3  
2017 PSA 9,1 Gleason 4+3 PT3-tumör costa 7 vänster
2018 Bicalutamid, Zoladex, Strålbehandling

Kontaktuppgifter:
Tel. 076 370 00 50
Skicka E-post 

Suppleant
Thomas Hahr
Uppsala

Egen behandling:
2023 2 Brachyterapi (inre strålning) samt 25 yttre strålningar 
PSA 3,4, Gleason 5+4

Kontaktuppgifter
Tel. 073 442 73 00
Skicka E-post 

Staffan Andrén

Staffan Andrén

Suppleant
Staffan Andrén
Enköping

Egen behandling:
Aktiv monitorering
PSA 4,9, Gleason 3+4

Kontaktuppgifter
Tel. 070-270 71 53
Skicka E-post

Thomas Morrison

Thomas Morrison

Suppleant
Thomas Morrison
Uppsala

Egen behandling:
Aktiv monitorering
PSA 5,2, Gleason 3+4. 

Kontaktuppgifter
TEl. 070-250 64 57
Skicka E-post

 

Vårdpolitisk talespersonBernt Åslund
Uppsala

Egen behandling
2012 Titthålsopererad 
PSA 7.3, Gleason 3+4

Kontaktuppgifter
Tel. 070 689 89 58
Skicka E-post

 

Valberedning Tel. Revisorer
Stig Lindahl,
sammankallande
070 268 93 30 Carl-Erik Larsson, sammankallande
Sverker Renlund 070 225 53 37 Bengt Didner
Gunilla Westerlund 070 509 50 29 Bo Ficher, ersättare