Länkar

Här några sidor som kan vara av intresse:
(De kommer fram i en nytt fönster)

Till vänster finner du;

  • Video och poddar
    Lånkar till video filmer (youtube) om prostatacancer
  • Egen film
    Från föreningens första ljusmanifestation i Uppsala

Först några pdf-dokument, som kan laddas ner eller att läsas i fönstret.

Nationella riktlinjer för prostatacancervård 2017
Socialstyrelsen - Screening för prostatacancer


Sidor för anhöriga..och andra intresserade;

      
   
Nationellt kompetenscentrum anhöriga

- Vi arbetar för ett anhörigvänligt samhälle genom att samla och skapa kunskap om anhöriga 
  näracancer.se
- För dina barn och unga som står nära någon som har cancer 
   - Informations- och stödlinjen
- Svar på dina frågor och funderingar om cancer
 
Women Against Prostate Cancer (WAPC)Svenska sidor:

      näracancer.se
- För dina barn och unga som står nära någon som har cancer 
 
Akademiska Sjukhuset Uppsala
Vårt länssjukhus och universitetssjukhuset. Med visionen "som skapar störst värde för patienterna". Här du finner mängder av information om prostatacancer och rehabilitering.
   

 RCC Uppsala och Örebro
Regionalt samarbete för att minska insjuknandet i cancer och för en utvecklad cancervård med patientens fokus.
   
 NPCR
 Det övergripande syftet med NPCR är att främja god vård för alla män med prostatacancer, oavsett ålder och bostadsort. NPCR används även för forskning för att öka kunskapen om prostatacancer och för att förbättra behandlingen av sjukdomen.
   
 NPCR/RATTEN
RATTEN är en öppet online typ av rapport från Nationella ProstataCancerRegistret (NPCR). Rapporten innehåller data om prostatacancervården från Sveriges alla vårdgivare
   
 
1177 - Vårdguiden Om Prostatacancer  
1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. De erbjuder sjukvårdsrådgivning, information, inspiration och e-tjänster. De har öppet dygnet runt. 
   
Cancerfonden om prostatacancer
Har visionen "att besegra cancer". Målet är att färre ska drabbas och fler överleva. För att nå dit arbetar de med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.
   
FASS - Allmänhet
 Farmaceutiska Specialiteter i Sverige, är en sammanställning av läkemedelsfakta från läkemedelsindustrin till olika förskrivare av läkemedel 
   
 
  Socialstyrelsen
Har en bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård.
   
Läkemedelsverket

 Med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan. Målsättningen " att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel".

   
Läkartidningen
Ges ut sedan 1904 av  Sveriges läkarförbund. Forskning, debatt mm..
   Sidor på engelska.

   UOMO
 The European Prostate Cancer Coalition (OUMO)
 
Uomo har för närvarande 23 medlemmar som är alleuropiska prostata patientorganisationer och nationella plattformar för patientgrupper. 
 

 EPAD
 EuropeanProstateCancerAwarenessDay
The European Prostate Cancer Awareness Day (EPAD) syftar till att öka medvetenheten, förståelsen och kunskapen om hantering av prostata sjukdomar i allmänhet och särskilt prostatacancer. 
   
 PMC
 PubMed Central®
PMC är ett gratis arkiv av biomedicinsk och biovetenskaplig litteratur vid U.S. National Institute of Health National Library of Medicine.
   
 NCI 
National Cancer Institute
National Cancer Institute leder cancerforskningsgemenskapen mot att påskynda graden av vetenskaplig upptäckt och minska cancerbördan i USA och runt om i världen. NCI är den federala regeringens huvudkontor för cancerforskning och utbildning.
   
 
CancerWorld
Cancer World är en tidskrift som också finns på Internet: Som är för onkologer och andra cancerproffs, beslutsfattare och patientförespråkare. De verkar för att förbättra kvaliteten på vård som levereras till patienter, med ett särskilt fokus på Europa.
   

 

Cancer Support Community (CSC)

Cancer Support Community (CSC) är en av de största professionellt ledda ideella nätverket av cancerstöd i världen. De är engagerad för att se till att alla människor som påverkas av cancer har förmågan (empowerment) att själva, genom kunskap och förstärkt av handling, fortsätta vara en del av samhället.

Senast uppdaterad 21 juli 2020