Prisbelönt upptäckt kan ge ny cancerbehandling

Årets Sjöbergpris tilldelas forskaren Arul M Chinnaiyan för ett forskningsgenombrott om prostatacancer.

LVM 400X400

LäkemedelsVärlden

Arul M Chinnaiyan, forskare vid University of Michigan i USA, får det svenska Sjöbergpriset ”… för upptäckten av återkommande genfusioner i prostatacancer”. Det handlar om ett genombrott som ökat förståelsen av hur prostatacancer uppstår och möjligheterna att diagnostisera och behandla sjukdomen.

Orsakar mer än hälften av fallen

En fusionsgen bildas när kromosomer bryts av och två gener, eller delar av gener, sammanfogas på ett nytt sätt. Det händer hela tiden i kroppen och gör oftast ingen skada. Men i vissa fall kan sjukdomsframkallande fusionsgener uppstå.

År 2005 upptäckte Arul M Chinnaiyan att en fusionsgen verkade ligga bakom många fall av prostatacancer. Sedermera har det visat sig att det handlar om mer än hälften av alla fall.

Forskningsresultatet har redan lett till att forskare kunnat ta fram ett nytt diagnostiskt test för prostatacancer. Forskning pågår också för att få fram läkemedel riktade mot den aktuella fusionsgenen. Bland andra Arul M Chinnaiyan själv arbetar med sådan forskning och publicerade nyligen en studie om detta i Nature.

Arul M Chinnaiyan sjätte pristagaren

Sjöbergpriset delas ut av Sjöbergstiftelsen med hjälp av Kungliga vetenskapsakademien. Det är sjätte gången som priset delas ut. I fjol gick Sjöbergpriset till Benjamin L. Ebert som visat hur substansen lenalidomid verkar vid behandling av vissa cancersjukdomar som utgår från benmärgen. Prissumman är en miljon US-dollar, varav en tiondel går till pristagaren själv och resten ska användas till forskningen.

– Det är en stor ära att få den här utmärkelsen och sälla sig till den rad av framstående forskare som tidigare belönats. Eftersom det är vår upptäckt av återkommande genfusioner i prostatacancer som uppmärksammas planerar jag att använda forskningsstödet till våra försök med dessa och andra cancerdrivande faktorer som direkta eller indirekta måltavlor för behandling av cancer, säger Arul Chinnaiyan i ett pressmeddelande.

I Sverige får omkring 10 000 män varje år diagnosen prostatacancer. Många lever tack vare behandling under lång tid med sjukdomen.

Källa: https://www.lakemedelsvarlden.se/arul-m-chinnaiyan_far-arets-sjobergpris/

Senast uppdaterad 20 maj 2022

Fler nyheter


Alla nyheter