Öppet brev till vårdcentralerna

ProVitae har skickat ut ett öppet brev till alla vårdcentraler inom KRYH (Kristianstad, Ystad, Hässleholm

Emergency

Hej!

Diskussionen om PSA-testning har varit omfattande senaste tiden. I Aftonbladet vittnade patienter om att de nekats PSA-prov inom primärvården med spridd prostatacancer som följd. Socialstyrelsens Lars-Torsten Larsson uttryckte oro över att vården avråder eller till och med hindrar någon från att ta PSA-prov.

Den 12 februari kom Socialstyrelsens besked-det blir ingen screening för prostatacancer. Från Patientsidan är vi mycket missnöjda med beslutet då 1800 män årligen får sin cancerdiagnos för sent för att sjukdomen skall kunna botas!

Socialstyrelsens beslut i screeningfrågan innebär inte att deras uppfattning har ändrats när det gäller riktlinjerna för oorganiserad PSA-testning. I rapporten skriver styrelsen följande:

”Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Socialstyrelsen inte avråder från PSA-testning generellt. Män som önskar få ett PSA-prov bör enligt de nationella riktlinjerna även fortsättningsvis få information om provets för-och nackdelar och därefter i samråd med vårdgivaren erbjudas provtagning om de önskar det, oavsett om de har symtom eller inte”

Det är alltså så att en man som vill PSA-testa sig skall få göra det även fortsättningsvis! Tyvärr kontaktas vi av och till av män som säger sig ha blivit avrådda att ta provet eller till och med förhindrats att göra det även inom primärvården i vårt upptagningsområde. Det är för oss helt oacceptabelt!

Vi vill med detta mejl be dig påminna personalen om de nationella riktlinjerna och Socialstyrelsens inställning i fråga om oorganiserad PSA-testning.

 

Med vänlig hälsning

Jan Frick

Ordförande

ProVitae

 

Ladda hem det öppna brevet som .pdf-fil  - klicka här »

Senast uppdaterad 01 april 2020

Fler nyheter


Alla nyheter