Nyheter
Fredrik klär av sig naken i kampen mot prostatacancer. Öppet brev till Vårdcentralerna. Ansök till vårens rehabvecka. Medlemsinformation Perituskliniken ingår avtal med Region Skåne Kevin var bara 38 när han fick prostatacancer: ”Undersök er!” Cancerdrabbad läkare fann fint stöd i ProVitae 25 år av kunnigt stöd till prostatacancerdrabbade Mustaschkampen 2023 "För många adminstratörer och för få läkare" IFK-chef gör kampanj - mot prostatacancer . "Självklart" Öppet brev till regionpolitiker och tjänstemän Målsökande molekyler Ny Onlinemottagning för cancerrehabilitering Anders Bjartells föreläsning 14 januari 2023 "Helt oacceptabla väntetider" - Artikel i Kristianstadsbladet 26 januari 2023. Cancerpatienter missas av vården ! - Artikel i Kristianstadsbladet 25 januari 2023 Läkaren missade att ta PSA-prov - Artikel i Kristianstadsbladet 25 januari 2023 Tidig upptäckt räddar liv ! Mustaschkampen är igång ! Mustaschkampen 2022 Mustasch-walk 2022 - PO Dahl vandrar i Osby och Östra Göinge kommuner Mustaschrun Grillkväll 10 augusti Jan Frick prisas ! ProVitaes Informationscentra är invigt ! Bilder från Årsmötet Prostatacancerföreningen om väntetiderna: ”Katastrofalt” ProVitae har skaffat en lokal ! Tack till Glimma Hockey ! Bilder från Julbordet i december 2021 Mustaschkampen pågår för fullt ! Mustaschkampen är igång ! ( 2021 ) Bad i Furuboda simhall Sverige Runt med Mustaschkampen Mårtenstorp mot prostatacancer Rosa-Blå-Bollen 2021 Bilder från Årsmötet & grillkvällen i Furuboda Titta in i vårt Bildgalleri ! Golftävlingen ROSA-BLÅ-BOLLEN 2021 ORGANISERAD PROSTATACANCERTESTNING Nu kallas skånska män till test för prostatacancer. ROSA-BLÅ-BOLLEN 2020 Covid-19-information / Aktiviteter Prostatacancervård i Coronavirus-tider Tack-brev från Lunds Universitet Äntligen rättvis prostatacancervård i Skåne ! Öppet brev till vårdcentralerna Erfarenheter från EAUs möte i Köpenhamn 16-19/3 2018 Någon att prata med Rehabiliteringsvecka för män Det oärliga spelet om operationsrobot till CSK

Äntligen rättvis prostatacancervård i Skåne !

Äntligen får region Skåne en rättvis prostatacancervård - även i KRYH ! (Kristianstad - Ystad - Hässleholm )

Händer

Den 27 juni 2018 beslutade region Skåne att man ska starta ett
PROSTATACANCERCENTRUM.

Bakom detta ligger ett idogt och envist lobbyarbete från framförallt ProVitae!
Detta innebär att alla män mellan 50 – 70 år erbjuds att deltaga i en organiserad screening,
dvs, män i dessa åldrar får en kallelse med erbjudan till att ta ett PSA.

Det innebär också att det i regionen upprättas 3 centrum med medicinsk expertis från
urologi, röntgen, strålbehandling liksom kontaktsköterska och patientrepresentant från –
vårt fall ProVitae.
En chef tillsätts för hela verksamheten och har ansvar för att patienter får snabb och bästa
möjliga behandling.
Chefens huvuduppgift är att se till att patienten kommer så fort som möjligt till utredning
och sedan till behandling.
Efter behandling övertas ansvaret av kontaktsköterskan, som har kontakt med patienten
under många år.
Hon kommer att sköta alla kontakter som kan behövas med specialister om problem
uppstår.

På ProVitaes uppmaning kommer dessa kontakter att kunna ske via ”chat”- kontakt, vilket
underlättar för sköterskan att hinna med.
Hon skickar remisser till specialister vid behov, ordnar kontakt med exempelvis sexolog, psykolog eller liknande.
Den största skillnaden mot tidigare är framförallt att man infört ett system som omöjliggör
misstag, som att provsvar tappas bort eller att patienten trots förhöjt PSA inte skickas vidare
– något som män i nordöstra Skåne tyvärr är alltför väl bekanta med…

Man inför en så kallad algoritm vilket betyder att det är PSA- värdet som totalt styr den
fortsatta handläggningen.
PSA tas fortfarande på vårdcentral men värdet på provet är det som avgör vad som blir
nästa steg.
Man har satt gränsvärdet till 3,0 över vilket patienten automatiskt skickas till en urolog för
bedömning enligt det som kallas SVF, dvs, standardiserat vårdförlopp. Detta sker direkt och
på kort tid bedöms patienten av specialister om man ska gå vidare med ytterligare
utredning.
Ju högre PSA- värde man har desto snabbare ska behandlingsgången ske.
Man strävar efter att så fort som möjligt komma fram till beslut om bästa möjliga
behandling.
I detta beslut ingår alla de viktigaste specialisterna, som urolog, onkolog och röntgen liksom
patolog ( expert på att bedöma den mikroskopiska typen av cancer ).
Det tas vid en så kallad MDK, multidisciplinär konferens, alltså att alla specialister är med i
bedömningen.
Patienter som har ett PSA lägre än 2,9 får ett brev hem där man erbjuder nytt PSA- prov
efter 1-2 år.
Vårdcentralerna är på detta sätt helt bortkopplade och patenten får direkt en urologkontakt.
På varje prostatacancercentum ska också finnas en representant från respektive
prostatacancerförening, vilket blir ProVitae för nordöstra Skåne .

ProVitae är oerhört stolta över att vi har varit med om detta jättelika kliv mot bättre
behandling och omhändertagande av män med prostatacancer !

// Johan Sällström

Senast uppdaterad 07 april 2020

Fler nyheter


Alla nyheter