Om sjukdomen

Prostatacancer, mannens största cancersjukdom.
Detta bör Du veta om prostatacancer.

Detta kan vara symptom på prostatacancer:
• Ofta förekommande behov att tömma blåsan
• Tunn och svag urinstråle
• Svårighet att tömma blåsan
• Blod i urinen
• Ryggsmärtor
• Trötthet och nedsatt allmäntillstånd

Förekomst:
Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män.

Diagnos:
• Blodprov som mäter PSA . Högt värde kan betyda prostatacancer
• Palpation. Läkaren känner på prostatakörteln. Förändringar kan
   tyda på cancer
• Ultraljudsundersökning
• Biopsi. Cellprov tas och analyseras

Behandling:
• Operation
• Strålbehandling
• Hormonbehandling
"Prostatacancer - Råd, rön, möjligheter"

Broschyr av Sten Nilsson och Lennart Levi .

En saklig, aktuell, inkännande och aktiverande skrift.
Broschyren har till syfte att informera alla berörda om prostatacancerns uppkomst, diagnos, förlopp, behandlingsalternativ med för- och nackdelar (såväl ur strikt medicinsk som livskvalitetssynpunkt), och om möjligheter att hantera tillvaron sedan man fått diagnosen, valt terapi och avvaktar eller befinner sig i det fortsatta förloppet.

Beställ broschyren här »

Senast uppdaterad 31 juli 2020