Sjukvård och internet

Bra att veta om sjukvård och internet.

Detta är en ny sida på vår hemsida, som vi gärna vill ha Din hjälp med att utveckla,
skicka oss gärna Dina tips och uppslag.

Allt mer går att få reda på via internet för oss patienter och närstående.
Sjukvårdslagen finns att tillgå under (HSL, www.lul.se )

 


e-Hälsa
e-Hälsa handlar om att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Arbetet inriktas på att skapa förbättringar för individen, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare.

Inom vård- och omsorgssektorn är behovet av en välfungerande informationsförsörjning mellan olika nivåer och aktörer helt avgörande. Med hjälp av sammanhållna och användbara IT-stöd kan informationen presenteras och överföras på ett säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser inom hela vård- och omsorgssektorn.

Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-Hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.<

LÄS MER OM e-HÄLSA - KLICKA HÄR »

PASSAR DINA MEDICINER IHOP ?

Elektroniskt expertstöd (EES) är ett hjälpmedel som farmaceuten kan använda i samband med receptexpedition för att visa hur du får bäst nytta av dina läkemedel. EES underlättar för farmaceuten att upptäcka om det kan behövas någon justering av din medicinering.
LÄS MER OM EES - KLICKA HÄR !

LADDA HEM BROSCHYREN - KLICKA HÄR

FLERA MEDICINER - KAN JAG FÅ BIVERKNINGAR ?

Att mediciner kan ge biverkningar tillsammans är välkänt, alltifrån obetydliga till allvarliga komplikationer kan uppstå.
Är du orolig kan du gå till apoteket med din medicinlista och få hjälp av farmaceuten, som har tillgång till ett speciellt biverkningsregister.

 

  

Vi arbetar för ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. En av våra viktigaste uppgifter är att leda och samordna regeringens initiativ inom e-hälsa, både på nationell och internationell nivå. Vi ska bidra till en bättre hälsa, vård och omsorg genom att arbeta för att digitaliseringens och e-hälsans möjligheter används på ett sätt som gynnar samhället och individen.


LÄS MER PÅ eHÄLSOMYNDIGHETENS HEMSIDA - KLICKA HÄR !

KRY - appen

Med KRY kan du enkelt träffa läkare via din telefon, oavsett var du befinner dig. Du kan få råd, recept på läkemedel eller remiss till vidare vård - precis som vid ett vanligt läkarbesök.

Besök www.kry.se för mer information.

 

BROSCHYRER FRÅN PROSTATACANCERFÖRBUNDET

 Ladda hem - klicka här »Ladda hem - klicka här »Ladda hem - klicka här »Ladda hem - klicka här »

Länklista, Prostatacancervård

www.cancercentrum.se

Central site med länkar till de sex regionala RCC. (Regionala Cancer Centrum).
Nationellt vårdprogram prostatacancer.
Standardiserat vårdförlopp (SVF, Varje dag räknas

www.npcr.se

Nationella Prostatacancerregistret med nyheter, nationella och regionala årsrapporter, Patientöversikt Prostatacancer, mm.

www.skl.se

Sveriges kommuner och landsting. Patientlagen.

www.socialstyrelsen.se

Nationella riktlinjer för Bröst-, Prostata-, Tjock- och Ändtarmscancer.
Väntetider i cancervården 2015.
Cancerstatistik

Patientinformation

www.prostatacancerforbundet.se

 

www.1177.se

 

www.cancerfonden.se

 

www.internetmedicin.se

 

www.minebehandlingsvalg.no

 

www.prostatacancerpodden.se

 

www.iCope.se

 

Senast uppdaterad 02 april 2020