Länkar

Läs mer - klicka på länkarna nedan

 

www.cancercentrum.se
Central site med länkar till de sex regionala RCC. (Regionala Cancer Centrum).
Nationellt vårdprogram prostatacancer.
Standardiserat vårdförlopp (SVF) Varje dag räknas.

Patientlagen - 2015-01-01
Regelverk för dina rättigheter i vården

www.npcr.se
Nationella Prostatacancerregistret med nyheter, nationella och regionala årsrapporter, Patientöversikt Prostatacancer, mm.

www.skl.se
Sveriges kommuner och landsting. Patientlagen.

www.socialstyrelsen.se
Nationella riktlinjer för Bröst-, Prostata-, Tjock- och Ändtarmscancer.
Väntetider i cancervården 2015.
Cancerstatistik


Patientinformation

www.prostatacancerforbundet.se

www.1177.se

www.cancerfonden.se

www.internetmedicin.se

www.minebehandlingsvalg.no

www.prostatacancerpodden.se

www.iCope.se

Cancer.nu

Cancerfonden.se

Prostatacancer.nu

 

 

 

ProVitae - länkar

ProVitae - Jubileum 20 år - folder  »
ProVitae´s gamla hemsida »
ProVitae's annons-site »

Senast uppdaterad 20 juli 2020