Länkar


LÄS MER - KLICKA PÅ LÄNKARNA NEDAN !

www.cancercentrum.se

Central site med länkar till de sex regionala RCC. (Regionala Cancer Centrum).
Nationellt vårdprogram prostatacancer.
Standardiserat vårdförlopp (SVF, Varje dag räknas

Patientlagen - 2015-01-01

Regelverk för dina rättigheter i vården

www.npcr.se

Nationella Prostatacancerregistret med nyheter, nationella och regionala årsrapporter, Patientöversikt Prostatacancer, mm.

www.skl.se

Sveriges kommuner och landsting. Patientlagen.

www.socialstyrelsen.se

Nationella riktlinjer för Bröst-, Prostata-, Tjock- och Ändtarmscancer.
Väntetider i cancervården 2015.
Cancerstatistik


Patientinformation

www.prostatacancerforbundet.se

 

www.1177.se

 

www.cancerfonden.se

 

www.internetmedicin.se

 

www.minebehandlingsvalg.no

 

www.prostatacancerpodden.se

 

www.iCope.se

 

Cancer.nu

 

www.livslust.net

 

Cancerfonden.se

 

Prostatacancer.nu

 

PRO VITAE - länkar

ProVitae - Jubileum 20 år - folder  »
ProVitae´s gamla hemsida »
ProVitae's annons-site »


Senast uppdaterad 03 april 2020