Nyhetsarkiv

Här hittar du tidigare publicerade artiklar och debatt-inlägg.

2014-01-15

Jan Frick svarar på politikernas artikel i Kristianstadsbladet

Birgitta Södertun och Gilbert Tribo skriver i lördagens tidning (lördagen 11 januari 2014) om "Region Skåne på rätt väg framåt".
Jag kan hålla med om, att mycket positivt hänt. Diagnostiskt centrum, ny bibliotek - och informationsavdelning på CSK, Disa projektet mm.
Men påstå inte att urologiverksamheten i östra Skåne är på rätt väg. Den är minst sagt bedrövlig. Det har, enligt min mening, inte funnits någon fungerande verksamhet det senaste året.
Undantaget Capiokliniken i Kristianstad, där det bedrivs en väl fungerande verksamhet. Åtskilliga samtal från såväl patienter som anhöriga vittnar om avsaknad av kontinuitet, omhändertagande och i vissa fall också brist på empati.
Verksamheten fyller definitivt inte de krav man har rätt att ställa på urologiverksamhet 2013-2014.
Betänk att Malmö – Lund och Helsingborgs regionerna har ett stort antal verksamma urologer. Sätt mot detta CSK Kristianstads enda fast tjänstgörande urolog 2013 ! Övrig urologiverksamhet har genomförts av staffetläkare. Flera patienter har vittnat om, hur man vid tre läkarbesök mötts av olika läkare.
För oss i patientföreningen är detta oacceptabelt.

Statistiskt sett dör 7 män i prostatacancer varje dag i Sverige.
Många helt i onödan ! Enligt Socialstyrelsens direktiv har varje man rätt till ett PSA prov.
Dessutom är det för patienten viktigt att omhändertagande, diagnos och uppföljning sker på ett för patienten tillfredsställande sätt.
Så sker icke idag. Vägen till jämlik cancervård ter sig också lång vad beträffar prostatacancer.
• Utskrivning av mediciner, vem får skriva ut vad?
• Länsgränser skiljer på förutsättningarna för erhållande av mediciner.
• Avsaknad av onkologiverksamhet för prostatacancerpatienter på CSK Kristianstad.

Med andra ord, urologiverksamheten i östra Skåne lämnar mycket övrigt att önska.
Gör något nu !

Med vänlig hälsning Jan Frick
Ordförande ProVitae
patientföreningen för prostatacancer

Artikelserien

2014-01-11
Politikernas artikel i Kristianstadsbladet - LÄS MER »


2014-01-15
Jan Frick svarar på politikernas artikel - LÄS MER »


2014-01-23
Politikernas replik på Jan Fricks inlägg - LÄS MER »

Senast uppdaterad 03 april 2020